Vendégoldal ::
Hozzászóló neve*
E-mail címe
Hozzászólás*
Biztonsági kód*
A hozzászólás tárgya és szövege nem tartalmazhat HTML kódot.
A biztonsági kód nem érzékeny a nagy és kisbetűkre.
szerkesztö - 2011.06.07. 18:21
válasz Vosomi részére: Nekem nem szülőfalum, de előbbiekben jeleztem, 55 éve itt élek, itt is kívánok maradni ! Az általam vezetett testületekkel az elmúlt 21 évben végeztük a dolgunkat arra nagyon ügyelve, hogy személyes példát mutassunk ! A kritikát tűrjük, csak a valótlant, vagy a fél igazságot nem fogadjuk el. Ha somi volt, tudhatja: a tanács-rendszerben Som község egy funkció nélküli, elsorvasztásra ítélt település volt ! 1980-1990 között a Petőfi utcai járda készült el, Tanácsházból kialakított rendelőt tatarozták és a pálinkaházban üstöt cseréltek, az utakat pár kocsi murvával javították. Nézzük az elmúlt 21 év néhány lényeges fejlesztését: 1990.ősze-1991.tavasza: vezetékes ivóvízhálózat létesítése,utak, járdák helyreállítása, szemétszállítás bevezetése. 1992: járdák, utak javítása, Daránypusztán 200.000.-Ft-os közvilágítás korszerűsítés. 1993: ravatalozó felújítása, gázhálózat építésének megkezdése, egyházak támogatása. 1994: gázhálózat átadása, Ady u.32. alatti önkormányzati épület felújítása(600.000.-Ft), Széchenyi utca aszfaltozása, Kossuth utcában a Kis-Koppány patakon vasbeton híd építése, Temetőben urnafal létesítése, útjavítások, Som község jelképeinek megalkotása. 1995: a község első rendezési tervének elkészítése, új telkek kialakítása, Daránypusztán buszvárók javítása, 65. főúton alsó buszmegálló községbe telepítése (régen a berényi úton volt !) 1996: volt református temetőrész rendezése, utak,járdák javítása. 1997: ságvári iskolánk tatarozása, helyi út-és járda javítások, 1998: 5 új esőbeálló készítése a buszmegállókhoz, 2 db Daránypusztára, Ady utca-Kossuth utca- Örömhegyi utca javítása, pálinkaház átépítése. Iványi-Grünwald Béla emléktábla és nemzetőr kopjafa állítása, megalakul a "Som községért" Alapítvány. 1999: ságvári iskolánknál tanterem bővítés 1,1 MFt, Daránypusztán közvilágítás korszerűsítés 100 eFt-ért, Ravatalozóhoz előtető Varga Lajosné 150 eFt-ból, első falunap megrendezése, megalakul az "Egymásért" Egyesület. 2000: Daránypusztán a vízhálózat és a kút megvásárlása, felújítása 5,4 MFt-ért, a somi Hulladéklerakó létesítésével kapcsolatos tárgyalások, Petőfi utcában és Táncsics közben útépítés 2,4 MFt értékben, megalakul a "Somból Elszármazottak Baráti Köre", szennyvízhálózat építéshez tervezés. 2001: útjavítás Rákóczi-Petőfi-Kossuth utcákban 1,2 MFt-ért, szeméttelep létesítés elfogadása. 2002: Polgárőr Egyesület alakul, hadisírok felújítása, temető bekerítése, gázrészvények visszakapása 18,6 MFt értékben. 2003: Közösségi ház tervezése, ságvári Óvoda korszerűsítése, temetői járda elkészítése. 2004: Kossuth utca elején térburkolatú parkolók építése, Nemzetközi Iványi-Grünwald Béla Képzőművész Alkotótábor létrehozása. 2005: környezetvédelmi terv elkészítése, 750 m2-s Közösségi ház építése és átadása, Petőfi-Kossuth utcákban és Táncsics közben útjavítás 1,2 MFt-ért, első "Somi Süti Fesztivál", szőlőhegyi út- javításra 300 eFt, rendezési terv átdolgozása. 2006: volt Iskola átterveztetése rendelőnek és postának (1,2 MFt), helytörténeti kiállítás létrehozása,új bútorok a Közösségi házba 1,3 MFt-ért, szőlőhegyi utakra 100 eFt. 2007: Kis-Koppány patak gyaloghídjának felújítása, Iványi emlékszoba kialakítása,Somogy Megye Közgyűlése szeptember 28-án Somban ülésezett ! Szennyvízhálózat terveinek elkészítése és pályázatírás 2,4 MFt-ért, MOTA-ENGIL ZRT építi a Hulladékkezelőt, ezért bérli a Közösségi ház alsó szintjét. 2008: belterületi föld értékesítése 11 MFt-ért, megkezdődik a Hulladékkezelő építése, rendezési terv átdolgozása szennyvíz miatt, játszótér építés a Közösségi ház udvarán 5,5 MFt-ért, Som község bekerült a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetébe, Alsó-hegyen új villamoshálózat épült, megvalósult pályázati pénzből a kábel TV és szélessávú internet hálózat ! 2009: nyertünk a szennyvíz pályázaton netto 389,2 MFt-ot !! Megalakul a Vízi-közmű Társulat, az E-on korszerűsíti a község villamos hálózatának 80 %-t, átépítjük a ravatalozót 2,8 MFt-ért, júliustól dec.23-ig elkészül a szennyvízhálózat és telep, indul a próbaüzem . A Petőfi utcában játszóteret adunk át. 2010: beindulnak a szennyvíz rákötések, június 23-tól beindul a teljes üzem a DRV ZRT-vel, a rendezési tervet át kellett dolgoztatni a Hulladékkezelő Központ miatt, ami szept.28-án lett átadva. 2011: Som község polgárai helyett az önkormányzat fizeti a szemétszállítást. Lezárjuk a DDRFÜ felé a szennyvíz-projektet, a visszakapott ÁFA-ból befejezzük az iskola helyén a rendelőket. Főbb vonalaiban ennyit, mindezt társaimmal társadalmi megbízatásban, tiszteletdíjért. Ha nem elfogult, nézze meg, hol tart a szomszédos Bábonymegyer, Iregszemcse, Ádánd, Nyim és Ságvár. Utóbbi polgármestere mondja:" jó értelemben irígylem a szép Közösségi házatokat és a sok rendezvényt, amit felvállaltok "! 2007. novemberéig főállású vállalkozóként úgy vezettem a községet, hogy munkahelyem az ország teljes területe, nyáron indultam hajnal háromkor és hazaértem éjjel tizenegy után, de az eredmények szerint a közösséget nem érte kár ! Látja, itt a gond, hogy néhány embernek ez sem elég, kívülről könnyű kritizálni és elsütni: nem bírják a bírálatot !! Nincs mit szégyenkeznie a közösségnek, sem személyemnek, mindent vállalunk, de a józan többséggel nem hagyhatjuk, hogy a létrehozott értékeinket, eredményeinket, régi és új hagyományainkat semmibe vegyék, meg nem történtté tegyék !! Volt erre kísérlet, de a NÉP döntött, ideje lenne tudomásul venni !! Részünkről mi is befejezzük és nem kívánunk élni a szerkesztő részére biztosított egyéb lehetőségekkel. Rólam, rólunk minden adat nyilvános, nem bújunk "álnevek" mögé. Dícséretes több hozzászóló is,aki névvel, címmel vállalja önmagát.
Vosomi - 2011.06.07. 11:10
T.Szerkesztő Mivel én sem vagyok somi lakos,csak voltam,ezért sem fogadóórára,sem közmeghallgatásra bemenni nem tudok. Ebből eredően testületi tagokkal sem találkozom.Ami a stílust illeti! Megfogalmaztam egy véleményt amit most is fenntartok ,szerintem nem megsértődni kellene,hanem elgondolkodni rajta!Ami az iWiW illetve facebook oldalak tartalmát és stílusát illeti,nem sokat tudok róla mivel egyiken sem vagyok megtalálható, nem érdekel.Ön ezek szerint tájékozottabb és sokat tud róla.Részemről ezzel a levéllel lezártam a témát,ezután csak olvasója leszek az oldalnak,mivel úgy látom a nem tetsző véleményt, kritikát nehezen tűrik.Úgy látszik ,kis szülőfalunkban még a rendszerváltozás várat magára!
szerkesztö - 2011.05.26. 18:54
válasz Vosomi részére: Som község képviselő-testülete 2003.04.10-én alkotta meg a kitüntető címek adományozásáról szóló rendeletét, mely szerint: "kitüntető cím adható azoknak, akik a község fejlődésében és fejlesztésében eredményes és maradandó munkát végeztek, vagy egész életművükkel Som községet szolgálták." A kitüntetések adományozhatók élő és elhunyt személyeknek, társadalmi szervezeteknek és kollektíváknak. Az adományozást megelőzően érdemi egyeztetések folytak, majd a végső döntést a mindenkori testület hozta meg, amiért nem kell ma sem szégyenkezni ! Az elismerésben részesültek főállású munkájuk mellett sokat tettek Som község fejlődéséért szellemi és fizikai munkájukkal, amit az elért eredmények bizonyítanak. 55 éve élek a községben, de az említetteknél több pedagógus Kolléga tanított a volt iskolánkban. Az is tény, hogy a felső tagozat helyben pont 50 éve szűnt meg, az alsó tagozat felszámolása is közelít a 40 évhez ! Válaszom írásakor honlapunkat 25161 fő látogatta, akik közül nagyon sokan nem somiak, így külön szerencsétlen dolog neveket említeni ! Jobb lett volna befáradni az évi 48-50 polgármesteri fogadóóra egyikére, vagy az évente rendszeres közmeghallgatáson felállni és megkérdezni, vagy bármelyik testületi tag útján érdeklődni, a községben való esetleges személyes találkozás lehetőségeiről nem is beszélve. Igaz, ehhez kellene az arcunkat és a nevünket is adni !! Som község képviselő-testülete nem szeretné, ha a honlapot összetévesztenék néhányan az iWiW-l, vagy a facebook-l, elsősorban az ottani tartalomra és stílusra gondolunk !
Vosomi - 2011.05.25. 18:25
Végignézve a kitüntetettek névsorát, elgondolkodtam.Félretéve a személyeskedést,bizonyos nevek helyett nem a Gizike és az Irénke tanítónénik nevének kellene ott lenni? Akik megtanítottak bennünket írni,olvasni és számolni?A mindenkori testületi tagokból nem jutott senkinek eszébe?Végignézve a kitüntetettek névsorát,akkor ez nagy szegénységi bizonyítvány. Összehasonlíthatatlan amit a Tanítónénik tettek a faluért a névsorban szereplő agy-két ember tevékenységével!
szerkesztő - 2011.04.25. 09:43
Erbe úr: az érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a szükséges adatokat honlapunk tartalmazza. Üléseink, rendezvényeink nyilvánosak. Som községnek 1968.óta helyben nincs hivatala. E tevékenységet Ságvár-Som-Nyim Községek Körjegyzősége,- Ságvár,Fő u.16.-, látja el. Dr Schmieder Ibolya körjegyző asszony fogadja az érdeklődőket ott és minden csütörtök délután Somban, a Közösségi házban. Eljutottunk oda, hogy minden eseményt, hírt, adatot a napján felteszünk a honlapra-, lásd "Aktualitások" és az "Eseménynaptár" részt-, amit rendszeres látogatóink is igazolhatnak ! Körjegyzőnknél Ságváron februárban járt két somi fiatalember közérdekű adat ügyben, csak elfelejtettek bemutatkozni !!
Erbe ottó Willy - 2011.04.24. 15:19
willy22@freemail.hu
Jó napot! Nem találok fenn közérdekű adatokat! Jutalomosztásra tett valaki javaslatot?
szerkesztő - 2011.03.22. 20:09
Proksa úr: köszönjük a gratulációt !
Proksa János - 2011.03.22. 19:18
proksajanos44@gmail.com
Gratulálunk az eddig elért eredményekhez és további jó munkát kívánunk: Proksa házaspár, Nyírbogdányból.
szerkesztő (polgármester) - 2011.02.09. 20:58
Jani: köszönjük !
Jani - 2011.02.09. 14:33
Helló, jó a szöveg és a sok kép.

1-10   11-20   21-30   31-40
   A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.