Oktatás, nevelés ::

Som községben Óvoda sajnos soha sem volt. Iskolánk igen, mégpedig Somban és Som-Daránypusztán (Gábor-tanyán). Mindkettő a múlté: a felső tagozat 1961-ben szűnt meg, míg az alsó 1973-ban. A tanácsi körzetesítésből fakadóan gyermekeink közül Ságvárra,- kb.60 %-, Nagyberénybe,-kb.30 %-, és Siófokra,- kb. 10 %-, járnak. Utóbbiak elsősorban a Szülők munkahelyi elfoglaltsága miatt.

Óvodánk, iskolánk Ságváron van, mégpedig:

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde
8654. Ságvár, Petőfi S.u.44.
Vezető: Szabóné Szóládi Tünde
Tel.: 06-84-380-048

Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola  (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  szakmai irányítása alatt működik)
8654. Ságvár, Petőfi S.u.13.
Igazgató: Boda Csaba
Tel.: 06-84-380-018

_____________________________________________________________________________________

 

  A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására meghírdetésre került ismét a "Bursa Hungarica" pályázat a 2011/2012.tanévre ! Részletek a hírdetőtáblákon lévő tájékoztatókról és a Ságvári Körjegyzőségtől tudhatók meg.

______________________________________________________________________________________

 A "Bursa Hungarica" pályázatot ismét kiírtuk a 2012/2013. tanévre. Egy somi jelentkező volt, akit a Körjegyzőséghez tartozó településekkel megegyező támogatásban részesítettünk. Eredményes tanulást kívánunk !!

__________________________________________________________________________________

A "Bursa Hungarica" pályázatot Som község képviselő-testülete 2014.09.23-i ülésén ismételten kiírta a 2014/2015.tanévre. A részletes pályázati kiírás a Hivatal székhelyén, a sagvar.hu honlapon olvasható. Sajnos jelentkező nem volt!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015.szeptember 28-i ülésén képviselő-testületünk döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázatokon való részvételről. Érdeklődni a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalunktól lehet, illetve a község központjában lévő hirdetőtáblákon lehet bővebb tájékoztatót kapni. 2015.november 23-i ülésünkön 2 fő részére szavazott meg a testület havi 5.000.-Ft-os támogatást a 2015/2016. tanévre.

_________________________________________________________________________________

A Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázat 2016/17. tanévi részletes feltételeit a dokumentumtár lakossági tájékoztatók, hirdetések részében találja meg. A képviselő-testület 3 fő egyetemi és 1 fő középiskolai tanulmányait támogatja a tanévben.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Som község Önkormányzata 2017.október 3-tól kiírja a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázatát, Az érdeklődőknek két típusú (A és B) pályázat benyújtására van lehetőségük. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 7. (részletes tájékoztatás a dokumentumtár/ lakossági tájékoztatók 2017-nél található!)

Képviselő-testületünk döntése alapján a 2017/18. tanévben egy somi pályázó volt, akinek tanulmányait ezután is támogatjuk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ismét lehet pályázni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra a 2018/2019. tanévre.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.