Intézmények ::

SÁGVÁRI BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
8654. Ságvár, Petőfi S.u.44.
Vezető: Szabóné Szóládi Tünde
Tel.: 06-84-380-048

SZILÁDY ÁRON ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szakmai irányítása alatt működik)
8654. Ságvár, Petőfi S.u.13.
Igazgató: Boda Csaba
Tel.: 06-84-380-018

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
8654.Ságvár, Fő u.16.
Hivatalvezető:Budainé Vajk Ildikó   E-mail: jegyzo kukac sagvar pont hu

Aljegyző: Koltai Bernadett              E-mail: aljegyzo kukac sagvar pont hu
Tel.: 06-84-580-022.  Egyéb információk, iratminták letöltése: www.sagvar.hu-ról.
Fogadóórája: Som községben minden csütörtökön 14,30-16 óráig.
A Hivatalt a 3 község lakosságszám arányában működteti. (Som 25 %-t fizet.)

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK:   8655.Som, Ady Endre u.35.

HÁZIORVOS: Dr Kakasi István háziorvos      Telefon: 84/382-663

                     Rendelési idő: Hétfő:12-13,30 óra, Csütörtök: 12-13,30 óra

FOGSZAKORVOSI KÖRZETKÖZPONT: 8655.Som,Ady Endre u.35.

                     Dr Pozsár Éva fogszakorvos        Telefon: 84/382-794

                     Rendelési idő:  Hétfő 8-13 óra, Kedd 13-18 óra,Szerda 8-13 óra,

                                              Csütörtök 13-18 óra, Péntek 8-13 óra


SOM KÖZSÉG CIVIL SZERVEZETEI

,,SOM KÖZSÉGÉRT" ALAPÍTVÁNY
Vezetője: Borza Mária
Alapitás:1998.
Célja:
haladó hagyományok ápolása megőrzése
fiatalok szabadidős tevékenységének támogatása
tehetséges és rászoruló tanulók tanulmányainak segítése,
a község történetének kutatása

"EGYMÁSÉRT" EGYESÜLET
Vezetője: ifj. Lenkey Tibor
Alapítás: 1999.
Célja: a szabadidős, sport- és kulturális tevékenységek tervezése, szervezése, biztosítása nemcsak a tagság, hanem minden érdeklődő részére, a "házhoz megy a Mikulás" akció /minden évben minden 0-10 éves gyerekhez!/ lebonyolítása
 

VÖRÖSKERESZT SZERVEZET
Elnök: Sutyor Zoltánné
Célja:
sajátos eszközeivel segíteni az egészségmegőrzést,
a rászorulók eseti és egyedi támogatása,
időskorúakkal való törödés
véradások szervezése, lebonyolítása

   A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.