Fejlesztések ::

 

- a kiírt közbeszerzési pályázatra csak egy érvényes ajánlat érkezett, ezért meg kell ismételni!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ságvár-Som kerékpárút

 

Ország/Megye

Magyarország/Somogy

Határidő

09.01.2019 

Határidő

09.01.2019 

ID:

2781115

Közzététel dátuma:

20.12.2018

Hirdetmény típusa:

Közbeszerzés

CPV kód:

45233162-2 - Kerékpárút építése

Rövid leírás:

Ságvár-Som kerékpárút

 

______________________________________________________________________ 

 

Projekt neve:

„Som község szennyvízelvezetésének- és kezelésének megoldása”
A projekt azonosítószáma: DDOP-5.1.4-2008-0039
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás nettó összege: 389 210 436.-Ft
 

Projekt leírás (általános leírás, műszaki adatok)
"A 2000 LE alatti településen az Önkormányzat stratégiai dokumentumaihoz illeszkedve, a település legfőbb környezetvédelmi problémáját jelentő szennyvízelvezetés és kezelés megoldását a lehető legjobb műszaki megoldások alkalmazásával fogja megvalósítani. A fejlesztés gazdasági, társadalmi és környezeti igényekre reagál, a Balatontól 8 km-re fekvő, érzékeny vízgyűjtő területen elhelyezkedő, nitrát érzékeny területen. A projekt eredményeképpen a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó településen a csatornázottság aránya 93,97% lesz, mely arányt a település szerkezete, a 93%-nál magasabb rákötési szándék és fizetőképesség indokol. A projekt 686 fő számára biztosít rákötési lehetőséget, így hozzájárul a Regionális Akciótervben meghatározott célokhoz és a Balaton fenntarthatóságának helyreállításához. A projekt megvalósításával 4640 fm gravitációs csatornahálózattal és egy 70 m3/nap hidraulikai kapacitású tisztító teleppel javul a település környezeti infrastruktúra ellátottsága. Költsége bruttó 486 513 045.-Ft, melyhez 389 210 436 Ft támogatást igényel az önkormányzat."

Kedvezményezett neve és elérhetősége
Som Község Önkormányzata
8655 Som, Ady utca 35/A.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
7621 Pécs, Mária u. 3.; www.deldunantul.eu

www.nfu.hu
www.nfu.hu/rop_ih
www.deldunantul.eu

Tervezők:
KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
8600 Siófok, Fő u. 15.

Som szennyvíztelep
vezető tervező: Sulyok István
tervező: Pásztor István

Som szennyvízhálózat
vezető tervező: Nyikosné Repcsényi Katalin
tervezők: Bévárdi Béla, Sárközi Ákos

Műszaki ellenőr: Horváth Attila
KAPOS HIDRO Kft. 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.

bfh.jpgProjektmenedzsment:
BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft.
www.bfh.hu


 

 Befejeződött a szennyvíz beruházás !

2009. december 16-én az építési munkák után megkezdődött a hálózat és a biokorongos telep műszaki átadás-átvétele,majd december 23-án elkezdődött a 6 hónapos próbaüzem. Az első rákötések a karácsonyi-újévi ünnepek és az időjárás miatt 2010.01.02-án történtek 73 család részéről, majd folyamatosan. A próbaüzem 2010. június 23-án lezárult ! Ekkorra a Lakosság több mint 70 %-a rákötött a hálózatra.

Az üzemeltetésre kiírt pályázat nyertese a Siófoki DRV Zrt lett, aki koncessziós szerződés alapján 20 éves időtartamra üzemelteti a hálózatot és a telepet !

                     65.főút helyreállítása       épül a telep

 


 

Tervek, elképzelések:

- az orvosi rendelők áthelyezése a volt iskolába (háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, védőnő)
- a régi rendelő helyén közpark és parkoló kialakítása,
- új sport-és szabadidős központ felépítése (Mester köz végén)
- melegvizes fürdő megépítése (kiszolgáló létesítményeivel)
- új lakó-és nyaralótelkek kialakítása a rendezési terv szerint.


 

Som község Polgármestere
8655. Som, Ady E. u. 35/A.
T/F. 84-382-559, ill.: 06-30-3009005

Balaton Fejlesztési Tanács
Dr Suchman Tamás Úr
Elnök

Siófok

Tárgy: Fejlesztési javaslatok

 

Tisztelt Elnök Úr!

Köszönettel vettem a felkérést és nagy örömmel mondom el véleményemet a BKÜ és a BFT közlekedésfejlesztési koncepciójával kapcsolatban, annál inkább, mivel az Országgyűlés ismételt döntésének megfelelően településünk is bekerült a kiemelt körbe! Köszönet érte minden érintettnek!!
A közlekedésfejlesztésről: már előző e-mail-ban is jeleztem, a részemre megküldött anyag méltatlanul kevés teret szentel a 65.sz. főközlekedési útnak és a hozzá kapcsolódó mellékutaknak, pedig ez nem csak Som község, hanem elsősorban Siófok gondja is!
Az utazó Tolna megyéből, Iregszemcse felől Somogy megye területét Som-Simonmajor-nál éri el, majd Som-Daránypuszta következik, ahol csatlakozik a 6511.sz. Som-Kapolyi út. Ezután következik Som község belterülete, majd Ságvár és Siófok városa.
Som község Somogy megye névadó települése és keleti kapuja”! 8.5 km hosszon érinti a 65. főút, tehát jobban, mint Siófokot. Som községnél csatlakozik még a 6402.sz. Som-Dégi út, melynek forgalma szintén dinamikusan fejlődik. Elmondhatjuk, hogy Som az utak metszéspontjában fekszik. 2007. évben 4 esetben készült, -évszakonként-, járműszámlálás a belterületen, ami azt állapította meg, hogy reggel 6 óra és délután 18 óra között 6600-8000 jármű haladt át községünkön. Arról is szólni kell, hogy az utazási szokások azt mutatják, hogy sokan Budapest-Siófok-Som-Iregszemcse-Nagykónyi-Dombóvár-Sásd-Mánfa-Pécs útvonalat használják, így jutva el Tolnába és Baranyába!
A 65. sz. főút kapcsán el kell mondani, hogy nagyon sok kamion jár felénk, elég, ha a tabi és tamási ipari üzemekre gondolunk az előbbieken túl.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy a község rendezési terve 2005. óta számol egy Ny-i irányú elkerülő úttal, aminek mielőbbi megépítéséhez jelentősen hozzá fog járulni az épülő és 4 megye 76 települését kiszolgáló Regionális Hulladékkezelő Központ átadása. (2009.) Arra is emlékszem, hogy a most említésre sem kerülő M65 több nyomvonala is felmerült, de úgy látszik, a múlt ködébe veszett. (Iregszemcse-Tamási közötti nyomvonallal)
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet K-i és D-i részeinek,- siófoki kistérség keleti része és a tabi kistérség, a Koppány-völgye megközelítése, összekapcsolása rajtunk keresztül, 65. főúton történik, ezért is fontos szerepének növelése, burkolatának felújítása, szélesítése.

Azt is jeleztem, hogy a Siófok-Kaposvár vasútvonal kettészeli községünk belterületét, ill. 2 vasúti megállóhelyünk is van: Som-Nagyberény és Som-Daránypuszta, mindkettő méltatlan állapotban. Lehetőségeinkhez mérten környezetüket rendben próbáljuk tartani, de egyedül maradunk, reménytelen a rongálókkal a küzdelem.
Som község 2001. óta a siófoki melegvízből rendelkezik minimum napi 150 m3-l, s erre alapozva megkezdődött községünk belterületén, a 65.főút mellett egy termál fürdő tervezése, kivitelezése 2009. őszén indul. Kínálná magát az említett vasútvonal a „nosztalgia-gőzős” beindítására, melynek szakmai irányításában rendelkezünk megfelelő szakemberrel. (A bp.-i Nosztalgia KFT egyik alapítója nyugdíjasként nálunk él !)
Az álmokhoz nemcsak a települési önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek, hanem az állam jelentős anyagi szerepvállalására is szükség lenne, mert ellenkező esetben a nagybereki kisvasút sorsára jutunk!
A kerékpárutak építése, fejlesztése elodázhatatlan, mert a nagy járműforgalom miatt kevés ember mer kerékpárral a 65.főútra merészkedni. Som község bel- és külterülete a baleseti statisztikákban kiemelkedő helyet foglal el. Az igény ellenére épült kerékpárút a Sió-mentén, melynek vége az „ádándi gazosban” van, itt érve el a tolnai megyehatárt! Az utolsó siófoki kistérségi ülésén olyan döntés született, hogy a szomszédos települések fogjanak össze a kerékpárút továbbépítésében. Ez helyes, de mint Somogy megye szélén elhelyezkedő település, akinek említetten van 8,5 km 65. főútja, a tolnai Iregszemcsével kellene összefogni, ami ugye, nem azonos település nagyságrend!
Ezen túl a Sió-parti útban benne van a kistérségünk minden településének pénze!
Döntéshozók, figyeljetek!
Üdvözölni tudom a Badacsony és Fonyód között megépülő újabb kompot, régen váratott magára.

Tisztelt Elnök Úr!
Remélem az általam leírtak összecsengenek a Ti tapasztalataitokkal. Elnézést, ha sok újat nem tudtam mondani, de itt élőként a valóságot próbáltam erősíteni.
További eredményes munkát kívánok.

Som, 2008.09.24.
A régi barátsággal:
Lenkey Tibor


 

kistersegek.jpgA megye kistérségei:

 
 1. balatonföldvári (13 település)
 2. barcsi (26 település)
 3. csurgói (18 település)
 4. fonyódi (14 település)
 5. kaposvári (77 település)
 6. lengyeltóti (10 település)
 7. marcali (34 település)
 8. nagyatádi (18 település)
 9. siófoki (10 település)
 10. tabi (25 település)
 

 

Összesen: 10 kistérségben 245 település alkotja Somogy megyét.

 

Som község Kelet-Külső-Somogyban, a somogyi dombságon helyezkedik el, Siófoktól 8 km-re. A községnek két külterületi lakott településrésze van: Daránypuszta, (Somtól D-re 4 km-re)-, illetve Simonmajor, -(Daránypusztától DK-re újabb 4 km-re)-. Mindhárom településrész a Siófok-Szekszárd közötti 65.sz. főközlekedési út mentén van, a Som-Simonmajori terület Somogy és Tolna megye határán. Utóbbi miatt kaptuk a „Somogy megye keleti kapuja” elnevezést.

 

siofoki_kisterseg.jpg
Siófoki kistérség


 

Tisztelt Kegyeleti Bizottság!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A szülőfalu, Som község megjelent képviselői!

Iványi-Grünwald Béla Som községben született 1867. május 06-án. Apja nagybérlő volt. Egész fiatalon, a dunántúli lankás vidéken eszmélt rá a természet örökké változó értékeire. E környezetből érkező benyomások egész életére kihatottak. Fogékony gyermekéveit Som-Daránypusztán töltötte. A Sommal szomszédos Bábonymegyeren alkotott Rudnay Gyula, illetve a Tab melletti Zala községben Zichy Mihály grafikus- és festőművész, az orosz cári udvar ünnepelt festője.
Az első művészi ösztönzéseket Zichy Antaltól, Zichy Mihály bátyjától kapta.
Elemi iskoláit 1878-1882-ig a székesfehérvári piaristáknál, a gimnáziumot Budapesten végezte. 1882-ben beiratkozott a Mintarajziskolába, ahol Székely Bertalan és Lotz Károly növendéke volt, amit 1886-ban végzett el.
Ebben az évben a müncheni Akadémiára került Hackl professzor tanítványának, itt fél évig volt. 1887-től 1890-ig a párizsi Julián Akadémiára járt.
Első, nagyobb lélegzetű műve, az Isten kardja még Bastien Lepage igézetében készült. 1891-ben visszament Münchenbe és a Hollósy-körhöz csatlakozott.
A Milleniumi kiállításra egy reprezentatív történelmi tárgyú művet,- IV. Béla király visszatérése a tatárjárás után – festett.
1896-ban Nagybányára ment, a művésztelep egyik alapítója lett. Ekkor munkásságára főként Ferenczy Károly volt nagy hatással. A megtelepedés első idejében a környék természeti szépsége valósággal lenyűgözően hatott Iványira és társaira. A különleges tájformációk, Nagybánya hegyeinek-völgyeinek egymásba simuló, szokatlanul változatos harmóniája, erdeinek tavaszi ébredése, vagy őszi színpompája, rétjeinek füves, virágos szőnyege, az ég sugárzó mély kéksége a festményeken sok-sok változatban hirdeti a Münchenből ideérkezett művészek megilletődött hódolatát. Mindenünnen motívum, téma kínálkozott: elsősorban a táj, de a bányászok, favágók, juhászok, cigányok, meg a városlakók és otthonaik is.
Iványi a rázúduló élmények hatása alatt állt. Tájékozódott, szemlélődött.
Az első nyáron Szinyei Merse Pál meglátogatta a festőket.
Iványi képei közül kiemelkedik a Holdfelkelte /1896/, amelyik a magyar tájképfestészet kiemelkedő darabjainak egyike.
Életében jelentős fordulatot jelentett 1898, mert ekkor vette feleségül Bilcz Irént, egy görög katolikus pap lányát. Jelentős műveket alkot, mint a Bércek között /1901’, Itatás /1902/, Tavaszi kirándulás /1903/, Három királyok /1903/.
1904. őszén elnyerte a Fraknói-féle római ösztöndíjat.

Nem kétséges, hogy Iványi-Grünwald Béla rendkívül termékeny művész volt. Évről-évre sikeresen megoldott művek sorozatával jelentkezett.
Könnyen és magától értetődően, kínzó tépelődések nélkül festett. Ekkorra már kiforrott eredményeket hoztak az előző évek kísérletei és tanulságai.
Majdnem 1 évet töltött Feleségével Rómában, ahol gyors egymásutánban kerültek vásznára a festői elképzelések. Gyakran pasztellal festette meg az örök város, Róma részleteit, parkjait, esti fényeit. Túlnyomórészt olyan műveket alkotott, melyek teljes fordulatot jelentettek eddigi művészetéhez képest.
1906. nyarán Czóbel Béla új szemlélet hírét hozta el Párizsból Nagybányára.
Iványi-Grünwald gyors komponáló képessége, hajlékony szelleme alkalmassá tette arra, hogy a festőtársak elbeszéléséből s a francia kiállításon látottakból merítve új stílust alakítson ki.
Iványi Budapesten, a Japán Kávéház művészasztalánál ismerkedett meg Kada Elekkel, Kecskemét művészetet kedvelő és pártoló polgármesterével. Ekkor beszélték meg egy Kecskeméten létesítendő művésztelep lehetőségét, amit 1909. szeptemberében levélben is kért. 1910-ben határozta el a városi tanács 6 egyéni műtermes villa és egy közös műterem-ház építtetését. Az Iványi vezette művész társaság 1911. őszén vette birtokába a telepet, s ezzel megnyílt a kecskeméti Szabadiskola. Amíg Nagybánya a plein-air színhelye, addig Kecskemét a nagy dekoratív színfoltok születésének a helyszíne. A műtermekben szorgos munka folyt. A művészek megbízást kaptak az új kecskeméti középületek díszítésére.
Itt készült jelentősebb művei: Allegóriák, Az uzsonna, Kecskeméti kofák hóbuckák között.
Idővel a telep festőinek érdeklődését felkeltette a Kecskemét melletti cigánytelep lakóinak élete is. Így született meg többek között a Kecskeméti táj c. műve is.
Iványi 1914-ben Fényes Adolffal Velencében járt, ahol megcsodálhatta Tintoretto művészetét. A tájképek mellett több aktot is készített, stílusát a barokkos hatás járta át.
1920. után Munkácsy Mihály és Paál László tradíciójához kapcsolódó képeket festett, de festményeinek minősége egyre jobban hanyatlott.
1930-től ismét a somogyi táj, a szülőföld vonzotta magához, Balatonlellén élt és alkotott, felváltva Budapesttel. Impresszionista Balaton-tájképeket festett, illetve a lellei cigánytelep volt a témája. Az itt élőket sok variációban örökítette meg. Páratlan szépségűek a Balaton feletti, napfénytől megvilágított pára festői megfogalmazásai. /Villám a Balaton felett, Őszi köd a Balatonon./

Iványi Balatonlellén Kandó László villájában élt és alkotott, a jelenlegi Tóparti Galéria mellett. Az itt töltött éveket emléktábla örökíti meg.
A szomszédos Somogytúrra is többször ellátogatott Kunffy Lajoshoz, aki meg is örökítette, Iványi Grünwald cigányokat fest címmel.
Szólni kell arról is, hogy Iványi 1906. év elejétől használja az Iványi-Grünwald nevet.
1898-ban Bilcz Irénnel kötött házasságából született Grünwald István Béla fiuk 1902. március 02-án Nagybányán, aki később ifjabb Iványi-Grünwald Béla néven jeles történész lett és 1939. júniusától Londonban élt.
Iványi-Grünwald Béla 1930-ban Corvin-koszorút kapott munkásságáért.
A bekövetkező II. világháború, az üldöztetés miatti félelem Fia mellett Feleségét is Angliába, Londonba kényszeríti. Az egyedül maradt festő, megromlott egészségi állapota mellett, a folyamatos aggódás hatására egyre rosszabbul lett és 1940. szeptember 24-én Budapesten meghalt, a fiumei úti temetőben nyugszik, a 41. parcellában.
Feleségét, született Bilcz Irént 1959. tavaszán Londonban érte a halál.
Fia, ifjabb Dr Iványi-Grünwald Béla 1965. január 22-én halt meg az angliai Colchesterben, ott is van eltemetve, amerikai származású feleségével: Jocelyn Entwisle Iványival, aki 1902. március 14-én született és 1993. május 11-én halt meg, 91. éves korában.
Községünk kiemelkedő szülöttének, Iványi-Grünwald Béla festőművésznek a község központjában, az Ady Endre és a Petőfi Sándor utcák találkozásánál 1998. május 06-án állítottunk emlékművet, melyet évente születése évfordulóján mindig megkoszorúzunk.
Emlékét azóta is kegyelettel őrizzük, amit egy kis emlékszoba 2007. június 30-i felavatásával tovább bővítettünk.
2004. nyarán Róka László úr, helyi vállalkozó, Som község Önkormányzata, személyem és 3 képzőművész létrehoztuk az „Iványi-Grünwald Béla nemzetközi képzőművész alkotótábort”, ami azóta már 4 éve sikeresen működik erdélyi és Kárpát-aljai művészek közreműködésével. Képeikből állandó kiállítás látható Som községben az Ady Endre u. 35.sz. alatt lévő „Közösségi házban”.
2007. szeptember 21-én a University College London egy magyar nyelvű konferenciát szervezett ifj. Dr Iványi-Grünwald Béla tiszteletére, a londoni magyar tanítás 70. évfordulója alkalmából. Ifj. Dr Iványi 1944-1949 között a BBC magyar nyelvű adásait szerkesztette. A későbbiekben jelentős történészi munkát végzett. A konferencia anyagát részemre meg fogja küldeni Peter Sherwood professzor úr.

Tisztelt Kegyeleti Bizottság!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A szülőfalu, Som megjelent képviselői!
Minden tisztelt jelenlévő!

Ezen új és felavatandó síremlék előtt állva méltán hajthatunk fejet Iványi-Grünwald Béla előtt, aki életével, munkásságával méltán írta be a nevét nem csak Magyarország, hanem széles Európa művészetébe.
Ha születésének 140-ik és halálának 67. évfordulóján fentről lenézett ránk, arról is értesülhetett: Fia a szülőhazától távol, a választott új hazájában is tovább öregbítette az Iványi-Grünwald nevet!
Mindannyiunk nevében köszönetünket fejezzük ki a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságnak, illetve a Kulturális kormányzatnak.

Kedves Iványi-Grünwald Béla, Som község nagy szülötte: nyugodj békében!

 

Budapest, Fiumei úti sírkert, 2007. szeptember 24.

A megemlékezők nevében:

Lenkey Tibor
Som község polgármestere

 

                       Lenkey Tibor avatóbeszédét mondja      A somi küldöttség az avatáson: 2007.09.24.

 


 - 2011. december 21-én megalakult Siófokon a "Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás" 39 önkormányzat közreműködésével, melynek elsődleges célja a Somi Regionális Hulladékkezelő Központ jelenlegi válogatási technológiájának fejlesztése, a még szélesebb körű szelektív gyűjtés, válogatás, értékesítés elősegítése Úniós pályázati pénzek felhasználásával.


- 2012.június 14-én megkezdődött a volt Iskola épületének átalakítása és bővítése. Itt kerül kialakításra a fogorvosi körzetközpont, a háziorvosi-és gyermekorvosi rendelők, valamint az új posta épülete.


 - 2012.szeptember 7-én avattuk fel a Som, Ady E.u.32.sz.alatti önkormányzati ingatlanunk fejlesztését, melynek belső átalakítására 11.339.691.-Ft-ot költöttünk, melyhez LEADER-pályázaton nyertünk támogatást.


- 2013.március hónapban befejeződött a Közösségi háznál létesített biomassza kazán telepítése, szerelése, melyet 7.956.144.-Ft-os költséggel, pályázati pénzből valósítottunk meg. (ebben benne van az üzemeltetéshez szükséges 2 fő egy éves bére és járulékai).

                         az új kazán       az új kazán a Közösségi háznál

______________________________________________________________________________

-november 4-én megkezdődtek a község központjában és a temetői járda mellett a Balatoni Fejlesztési Tanácsnál "Zöldterületek fejlesztése Som községben" címen nyert 3.012.821.-Ft + 1.291.209.-Ft önrész, összesen: 4.304.030.-Ft-os pályázat kivitelezési munkái, melyet támogatott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A beruházás 2013.11.14-én elkészült, képek a galériában,

                         Iványi-Grünwald és Nemzetőr emlékmű      padok a Rendelő előtt

 

_______________________________________________________________________________

- megkezdődött a Közösségi ház udvarán a 198.hrsz.-u területen a "Som községért" Alapítvány által LEADER-pályázaton nyert 17.112.576.-Ft-os "Míves kezek" témaudvar kivitelezési munkái. Az ünnepélyes átadás 2014.10.09-én 17,30-kor megtörtént,

                             

____ ___________________________________________________________________________

- megkezdődött a Közösségi ház tetőszerkezetére a napelemek felszerelése, melyre az önkormányzat 2.025.000.-Ft pályázati pénzt nyert, amit 547.000.-Ft saját erővel egészít ki. A műszaki átadás befejeződött, a napelemek áramot termelnek !

                             

 

_______________________________________________________________________________

- folyamatban van a somi 020/1.hrsz.-u területen a "Som községért" Alapítvány által LEADER-pályázaton nyert 17.756.737.-Ft-os "Leitert-mester műhelye" témaudvar megvalósítása, melynek keretében régi mesterségek bemutatására nyílik lehetőség és itt kerül kialakításra a sport-és szabadidő centrum. A "Leitert-mester műhelye" témaudvar építési munkái befejeződtek, az 5 épület műszaki átadás-átvétele 2015.02.05-én megtörtént, illetve használatbavételi engedélye van. 2015.04.25-én az épületek régi használati tárgyakkal lettek berendezve.

                      photo     photo

______________________________________________________________________________

- elkezdődött a Somi Regionális Hulladékkezelő Központ bővítése, melynek során egy 3100 m2-es új lézer-válogatógépes csarnok kerül kialakításra nettó 3.117.500.000.-Ft összegért. 2014. július 22-én (kedden) az építkezés helyszínén sajtótájékoztató került megtartásra.Befejezési határidő 2015 nyara. A lézeres válogató gépsor próbaüzeme 2015.június 9-én indult.

___________________________________________________________________________

- befejeződött a volt iskola épületében a fogszakorvosi körzetközpont, a háziorvosi és védőnői rendelő építése, így szeptembertől már itt történik az egészségügyi ellátás. Az új posta is elkészült, viszont a költözés a szakma hibájából nem lesz. Meg kívánjuk jegyezni, hogy az építkezés önerőből valósult meg és a tervezett összeg 1/4-ért. Használatba vétele szeptember 1-vel megtörtént, ünnepélyes avatása 10.09-én este volt. A rendelők hőszigetelése, külső falak színezése, lábazat kőburkolása megvalósult, s így kialakult a község új központi része. Kérünk minden somit és kedves vendégeinket, közösen óvjuk, vigyázzunk létrehozott értékeinkre.

                                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerékpárút Ságvár belterületétől a Som-Dégi út kezdetéig.

Konzorcium vezetője: Ságvár község Önkormányzata

   A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.