Aktualitások ::

2019.évi Aktualitások:

A 790 éves Som község köszönti minden Lakóját és a honlapot felkeresőket!

Programok:

- minden héten szombaton este a Nyugdíjas csoport összejövetelt tart a Könyvtárban,

- minden hónap második szombat délutánján iskolásoknak sütés-főzés foglalkozás van a Közösségi házban Halmos Katalin Mária képviselő asszony vezetésével,

- "Somogyi értékké" nyilvánították a Somban született Iványi-Grünwald Béla festőművész (1867-1940) munkásságát és Som község értékőrző és értékteremtő munkáját,

- Andok Balázs körzeti megbízott 2019.01.14-én (hétfőn) 14 órától 15 óráig fogadóórát tart a Közösségi házban,

- a 2019. évi hulladékszállítási naptár megtalálható a dokumentumok/lakossági tájékoztató 2019 oldalon!

- február 9-én (szombaton) a Vöröskereszt szervezet farsangi bált rendezett a Közösségi házban: 14 órakor a gyerekeknek, 21 órakor a felnőtteknek,

- február 12-én (kedden) 16-18 óra között eredményes véradás volt a Közösségi házban,

- Hivatalunktól a 2019. adóívek kiküldésre kerültek, kérjük szíveskedjenek a határidőt betartani,

- március 07-én rövid betegség után elhunyt PAKSI Gyula úr, "Som község Díszpolgára", aki több mint 40 évig tanácstagként, képviselőként, bizottsági elnökként, majd alpolgármesterként szolgálta szülőfaluját. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Hamvasztás utáni temetése 2019. március 25-én (hétfőn) 14 órakor lesz a somi Temetőben!

- március 15-én (pénteken) 14 órakor a Közösségi házban tartottuk hagyományos ünnepségünket. A műsort a Ságvári Szilády Áron Iskola tanulói adták, amit koszorúzások követtek. Képek a galériában megtekinthetők,

- március 25-én délután temettük el Paksi Gyula volt alpolgármester urat, Som község Díszpolgárát Temetőnkben sokak jelenlétében. Nyugodj békében!

- felújításra került az Örömhegyi utca Vasútállomás előtti részén található hirdetőtábla és környéke, ami Bertalan Lajosné alpolgármester és férje munkája. Köszönjük szépen!

- április 11-én (csütörtökön) 17 órakor a Könyvtárban Költészet napi megemlékezést tartottunk, 

- a Temetőben az Egységes Somért Alapítvány többségi támogatásával, az Önkormányzattal együtt a Ravatalozónál térburkolat készült,

- április 13-án (szombaton) délután "Készülődés Húsvétra" találkozót rendezett a Közösségi házban a Vöröskereszt szervezet a gyerekeknek,

- május 04-én (szombaton) a Közösségi házban megemlékezést tartottunk a községünkben született Iványi-Grünwald Béla festőművész születésének 152. évfordulója alkalmából, majd megkoszorúztuk emléktábláját és mellszobrát,

- május 04-én (szombaton) estig várjuk a Közösségi házban Kárpátaljai testvértelepülésünk óvodás és iskolás gyermekei részére felajánlott játékokat, plüss állatokat, illetve ruhákat, mindkettőt mosott, tisztított állapotban! Kérem segítsünk rászoruló magyar testvéreinken!

- május 25-én (szombaton) délelőtt 9 órától a Kultúrterem és környékén gyermeknapot tartott Vöröskereszt szervezetünk. Volt akadályverseny, játékos foglalkozások és Vízirendészeti bemutató foglalkozás a strandolás veszélyeiről!

- június 29-én (szombaton) rendezzük a 21. Falunapot és a 15. Somi Süti Fesztivált! Itt olvasható a napi program, míg a dokumentumtár/Falunap, Süti Fesztivál 2019 oldalon a versenyre megtalálható a felhívás, a nevezési lap, a regisztrációs lap és a recept. Hívjuk, várjuk a versenyzőket és az érdeklődőket,

- június 05-én, szerdán kora délután felhőszakadás zúdolt községünkre és több környező településre! A hömpölygő víz jelentős károkat okozott a földeken és házikertekben, de a község kül-és belterületi útjain, árkokban és más műtárgyakban! Dolgozóinkkal segítettük a 65 főút biztonságos forgalmát. Kérjük a Lakosságot, hogy házaik előtt a járdákat, árkokat folyamatosan tisztítsák, mert bármikor várható hasonló idő!

- június 11-én megjelent a Közbeszerzési Értesítőben a Ságvár-Som kerékpárút újabb közbeszerzési felhívása!

- június 26-án érkezik hozzánk a Kárpátaljai testvértelepülésünk, Som község 10 fős delegációja, akik ismerkednek az anyaországgal és részt vesznek a június 29-i Falunap rendezvényein. Nagy szeretettel várjuk őket!

- június 29-én (szombaton) sikeresen lebonyolítottuk a 21. Somi Falunap és a 15. Somi Süti Fesztivált és egyéb kísérő rendezvényeit, melyen részt vettek a Kárpátaljai Som községből érkezett testvéreink,

- július 02-án, kedden 10 órakor helyeztük végső nyugalomba Jánó József volt képviselőnket, Som szülöttjét, életének 80. évében, aki 20 éven át volt képviselő, bizottsági tag és elnök. Józsi barátunk nyugodj békében!

- július 13-án, szombaton délután az Önkormányzat vendégül látott 42 aktivistát, akik segítettek a Falunap és Süti Fesztivál rendezésében. Bográcsgulyás, fánk és sütemény evés közben kötetlen beszélgetés zajlott. Köszönjük a rendezők önzetlen munkáját!

- augusztus 05-én, (hétfőn) este 18 órakor indult a 2019. évi Iványi-Grünwald Béla Nemzetközi Képzőművész Alkotótábor. Az elkészült művek kiállítására 2019. augusztus 10-én (szombaton) 17 órakor került sor a Közösségi házban. Megjelent körünkben Bíró Norbert úr, a Somogy Megyei Önkormányzat elnöke, s örömmel nyugtázta, megérte támogatni 300.000.-Ft-al a somi Önkormányzat kezdeményezését. A kiállítás után 18 órakor lakossági fórumot tartottunk,

- augusztus 10-én (szombaton) délután Som, Örömhegyi utcai műterem lakásának udvarán rendezett kiállítást Anatoly Belkin úr, szentpétervári festőművész 9 szobrász társával. A nem szokványos alkotásokat a megjelentek érdeklődéssel fogadták.

- augusztus 21-én (szerdán) 18 órakor a Közösségi házban Andok Balázs körzeti megbízott tart tájékoztatót, melyre minden érdeklődőt várunk,

- megjelent Lenkey Tibor könyve Iványi-Grünwald Béla festőművészről, Som község nagy szülöttjéről, melyben több évtized után a művész életével kapcsolatban sok téves információ kijavításra került. A műben eddig nem publikált dokumentumok sora található. Megvásárolható a szerzőnél!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018. évi Aktualitások:

- minden héten szombaton este a Nyugdíjas csoport összejövetelt tart a Könyvtárban,

- minden hónap második szombat délutánján iskolásoknak sütés-főzés foglalkozás van a Közösségi házban Halmos Katalin Mária képviselő asszony vezetésével,

- ADÓZÓK figyelem: változtak az adózással kapcsolatos nyomtatványok, úgy 2017, mint 2018 évre. A nyomtatványok honlapunk dokumentumok részéből letölthetők. Kitöltéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadóihoz!

- február 10-én (szombaton) farsangi bál volt a Közösségi házban: 15 órától a gyerekeknek, 21 órától a felnőtteknek,

- február 13-án (kedden) 16-18 óra között véradás volt a Közösségi házban,

- a zordra fordult időjárás miatt kérünk minden ingatlan tulajdonost a lakóháza előtti járdaszakasz folyamatos tisztán tartására. Ezen kívül fokozottan figyeljünk a közmű csatlakozások állapotára, fagyás elleni védelmére (mérőórák takarása),

- március 15-én (csütörtökön) 14 órakor a Közösségi ház nagytermében tartottuk hagyományos ünnepségünket a Ságvári Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6. osztályos diákjai műsorával, amit Bodáné Bartó Ágnes tanárnő tanított be.  Fellépett a Rokolya citerazenekar. Ezután több helyszínen koszorúztunk,

- április 11-én (szerdán) 17 órakor a Könyvtárban költészet napi megemlékezést tartott az Önkormányzat és a Vöröskereszt szervezet,

- május 05-én (szombaton) délután megemlékezés és koszorúzás volt Iványi-Grünwald Béla festőművész születésének 151. évfordulóján,

- május 26-án (szombaton) délelőtt szokásos Gyermeknapot tartottunk a Kultúrterem és környékén Vöröskereszt szervezetünkkel,

- június 30-án a Falunapi rendezvényen ismét meghírdettük a "Somi Süti Fesztivált". (lásd a felhívást és versenykiírást alábbiakban), amit sikeresen lebonyolítottunk,

A versenyre a nevezési lap, a sütemények receptje és a regisztrációs lap letölthető honlapunk dokumentumtár/nyomtatványok és a Falunap, Süti Fesztivál oldaláról. Nevezések leadhatók a lenkey pont tibor kukac akvaplast pont hu címre is.

- július 13-án (pénteken) 18,30 órakor a Falunap és Süti Fesztivál rendezőit köszöntöttük a Közösségi házban,

- július 18-án (szerdán) 16 órától 17 óráig Körzeti megbízottunk fogadóórát tart a Közösségi házban,

- július 30-án (hétfőn) 12 órától-augusztus 03-án (pénteken) 24 óráig a rendkívüli időjárásra való tekintettel II. fokú HŐSÉGRIASZTÁST adtak ki, ezért kérjük, hogy elsősorban 11-15 óra között minél kevesebbet tartózkodjanak a napon és gondoskodjanak a megfelelő ivóvíz fogyasztásáról. A felhívás a dokumentumok/lakossági tájékoztatók oldalon olvasható!

- augusztus 06-11-ig rendeztük meg a hagyományos Nemzetközi Iványi-Grünwald Béla Képzőművész Alkotótábort, melyet 11-én (szombaton) 17 órakor kiállítással zártunk a Közösségi házban,

- szeptember 08-án (szombaton) délután a Közösségi ház udvarán szendvics-partit, majd a régi Kultúrteremben 21 órától szüreti bált rendezett a Vöröskereszt szervezet,

- szeptember 12-én (szerdán) 15 órától 16 óráig a Közösségi házban Andok Balázs körzeti megbízott fogadóórát tart, várja a Lakosságot,

- szeptember 20-22-e között testületünk 3 tagja testvértelepülésünkön járt a Kárpátaljai Som községben, ahol szivélyes fogadtatásban részesültek,

- október 6-án (szombaton) 16,30 órakor a Közösségi ház Könyvtár termében előadást tartottunk "Őseink és hőseink" cimmel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc somi nemzetőreiről,

- október 13-án (szombaton) 14,30 órakor köszöntöttük szépkorú lakóinkat a Közösségi házban,

- október 14-én (vasárnap) délután honlapunk látogatóinak száma elérte az 1.000.000 főt! Köszönjük és gratulálunk!!

- október 27-én (szombaton) 17 órakor a Közösségi házban Halloween alkalmából töklámpásokat készítettünk,

- október 30-án (kedden) délután 15-16 óra között Andok Balázs körzeti megbízott a Közösségi házban fogadóórát tartott, 

- tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy szociális tűzifa igényelhető, a jogosultaknak nyomtatványok a Közösségi házban átvehetők, 

- november 26-án (hétfőn) 16-18 óra között sikeres véradás volt a Közösségi házban,

- november 29-én (csütörtökön) 17 órakor közmeghallgatást tartottunk a Közösségi ház nagytermében,

- december 05-én este ismét "házhoz ment a Mikulás" a gyerekek nagy örömére, immár 20. alkalommal! Köszönjük és gratulálunk!

- december 07-én délelőtt a honlap dokumentumok/lakossági tájékoztatók 2018 oldalra felkerült a kutakkal kapcsolatos tájékoztató, melyre felhívjuk az érintettek figyelmét,

- december 08-án (szombaton) 16,30 órakor Nikovics Tibor mérnök-tanár festményeiből kiállítást nyitottunk meg a Közösségi ház nagytermében, ami 2019. február 8-ig megtekinthető,

- december 22-én (szombaton) 14 órakor a Közösségi ház nagytermében tartotta az Önkormányzat a Vöröskereszt szervezettel közösen hagyományos karácsonyi ünnepségét, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017. évi Aktualitások:

- minden héten szombaton este a Nyugdíjas csoport összejövetelt tart a Könyvtárban,

- minden hónap második szombat délutánján iskolásoknak sütés-főzés foglalkozás van a Közösségi házban Halmos Katalin Mária képviselő asszony vezetésével,

- január 24-én a Siófoki Vérellátó sikeres véradást szervezett a Közösségi házban Vöröskereszt szervezetünk és Önkormányzatunk közreműködésével,

- február 11-én (szombaton) 16 órától a gyerekeknek, 21 órától a felnőtteknek rendezett farsangi bált a Vöröskereszt szervezet,

- március 15-én (szerdán) 14 órakor a Közösségi ház nagytermében tartottuk szokásos ünnepségünket, amit koszurúzások követtek,

- április 08-án (szombaton) 17 órakor a Közösségi házban "Költészet napi" megemlékezést tartott az Önkormányzat, a Vöröskereszt és a Nyugdíjas csoport. Ezután a nyugdíjas csoport a Közösségi ház udvarán elhelyezte a húsvéti nyulakat és a tojásfát, kellemes ünnepeket kívánva mindenkinek,

- május 06-án (szombaton) megemlékeztünk Iványi-Grünwald Béla festőművész születésének 150. évfordulójáról,

- május 27-én (szombaton) gyermeknapot rendeztünk, melyen fellépett Rosta Géza előadóművész,

- június 24-én (szombaton) ismét megrendeztük Falunapunkat, mellyel egy időben volt a "Somi Süti Fesztivál", a "Somból Elszármazottak Baráti Körének Találkozója" és sok más érdekes program. A kedves érdeklődők a nap programját, a Süti Fesztiválra való jelentkezés nyomtatványait megtalálják honlapunk dokumentumok/Falunap, Somi Süti Fesztivál pontnál. ( a szükséges nyomtatványok letölthetők, gond esetén elérhetőségeink fel vannak tüntetve.)

- július 10-én (hétfő) az esti órákban jégeső zúdult községünkre, s sajnos, "előszüretet" tartott a szőlőhegyen,

- július 27-én (csütörtökön) délelőtt honlapunk látogatottsága meghaladta az 500.000 főt! Köszönjük szíves érdeklődésüket!

- augusztus 27-én megkezdődött az Iványi-Grünwald Béla Nemzetközi Képzőművész Alkotótábor községünkben. Az elkészült művekből a Közösségi házban szeptember 01-én (pénteken) 18,30 órakor kiállítást rendeztünk. A művészek 09.02-án délelőtt az eredményes tábor után eltávoztak,

- szeptember 1-től a Somi Posta nyitvatartási ideje hétfőtől-péntekig: 08,00-12,10-re változott!

- szeptember 9-én (szombaton) délután szüreti felvonulás, este bál volt. Mindkettő jól sikerült,

- szeptember 24-én (vasárnap) 11,30 órakor avattuk fel a Somban született Iványi-Grünwald Béla festőművész bronz mellszobrát a Közösségi ház előtt, majd ezt követően a Kárpátaljai Som községgel írtunk alá testvértelepülési megállapodást,

- október 03-tól lehet jelentkezni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Pályázatra! Részletes kiírás e honlap dokumentumtár/lakossági tájékoztatók 2017 oldalán található,

- október 17-én tartott ülésén a képviselő-testület megalkotta a 2017.évi szociális tűzifa rendeletét. Igénylés feltételeiről a dokumentumtárban és a hirdetőtáblákon lehet tájékozódni!

- október 21-én (szombaton) 14 órától a 65 éven felüli szépkorúakat köszöntöttük a Közösségi házban,

- november 09-én állami támogatással a rászorulóknak és igénylőknek 42 m3 szociális tűzifát osztottunk ki,

- november 28-án (kedden) délután a Siófoki Vérellátó sikeres véradást bonyolított le Vöröskereszt szervezetünk közreműködésével,

- december 2-án (szombaton) sötétedés után az Ádventi koszorún és a Betlehemnél ünnepi fényeket gyújtottunk a Közösségi ház udvarán,

- december 5-én (kedden) 17 órától újra "Házhoz ment a Mikulás" a 10 év alatti gyerekekhez,

- minden 65 éven felüli nyugdíjasunk hagyományosan karácsony előtt Coop vásárlási utalványt kapott,

- december 07-én (csütörtökön) 17 órakor a Közösségi ház nagytermében közmeghallgatást tartottunk, melyen kiemelt téma volt a Ságvár-Som kerékpárút építése, a létrehozott térfigyelő kamerarendszer, a közterületek rendje, a növekvő szociális támogatások, a településképi arculati kézikönyv és más fontos dolgok,

- december 16-án (szombaton) 14 órakor a Közösségi ház nagytermében műsoros karácsonyi ünnepséget tartottunk,

- köszönjük 2017 évi érdeklődésüket! Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, békés, boldog új esztendőt kívánunk községünk minden lakójának és a honlapot látogatóknak! (a szerkesztő)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.évi Aktualitások:

- minden héten szombaton este a Nyugdíjas csoport foglalkozást tart a Könyvtárban,

- január 26-án a siófoki Vérellátó Központ jól sikerült véradást tartott Közösségi házunkban, amit Vöröskereszt szervezetünk támogatott,

- február 18-án (csütörtökön) 17,30-kor a képviselő testület közmeghallgatást tartott,

- február 20-án (szombaton) a Közösségi házban farsangi mulatság volt: 16 órakor a gyerekeknek, 20 órától a felnőtteknek, a Vöröskereszt szervezésében,

- Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 1-jét követően megalkotott és módosított rendeletei az alábbi honlapon elérhetők:

http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

- Március 15-én (kedden) 14 órakor tartottuk hagyományos megemlékezésünket a Közösségi házban, ahol az ünnepi műsort a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai adták elő, majd 4 helyszínen koszorúzott az Önkormányzat és a Vöröskereszt,

- március 19-én (szombaton) 16-18 óra között a Közösségi házban a Vöröskereszt húsvéti tárgyakat készített fiatalokkal és állatsímogatást rendezett,

- március 24-én (csütörtökön) a Nyugdíjas csoport a Közösségi ház előtti parkban helyezte el az általuk készített 3 db kisgyermek nagyságú nyulat és színes tojásokat, így kívánva minden sominak és erre közlekedőnek kellemes húsvéti ünnepeket,

- március 31-én (csütörtökön) 15 órakor helyeztük örök nyugalomra a somi temetőben Kissné Farkas Zsuzsanna asszonyt, aki több cikluson keresztül a Somi Választási Bizottság Elnöke, illetve haláláig tagja volt. Ezen kívül mestercukrászként a Somi Süti Fesztivál zsűrielnökeként dolgozott. Emlékedet kegyelettel megőrizzük, nyugodj békében!

- április 9-én (szombaton) 16 órakor a Közösségi ház nagytermében az Önkormányzat és a Vöröskereszt költészet napi megmlékezést tartott. Képek a galériában megtekinthetők,

- április 21-én sikeresen bonyolítottuk le az évi szokásos lomtalanítási akciót. A Vöröskereszt szervezet ezt megelőzően végezte gyűjtési akcióját,

- május 21-én a Budapesti Somogyiak Baráti Körének 50 tagja Kaposvárra tartva látogatott községünkbe. A küldöttséget a "Som községért" Alapítvány és a Nyugdíjas csoport látta vendégül,

- május 28-án (szombaton) délelőtt a Közösségi házban és az udvaron gyermeknapot rendezett az Önkormányzat és a Vöröskereszt szervezet. A rendezők megvendégelték a résztvevőket,
- június 25-én (szombaton) rendezzük a "Somi Süti Fesztivált", melynek a kiírását az alábbiakban közöljük:
  

FELHÍVÁS és VERSENYKIÍRÁS

SOMI „ SÜTI  FESZTIVÁL”

SOM, 2016.június 25.

A helyi hagyományok megőrzése és ápolása érdekében Som község Önkormányzata újra meghirdeti a vegyes édes sütemények versenyét, a

12. Somi „Süti Fesztivált”.

Ezennel

                                                                       f e l h í v á s s a l        f o r d u l u n k

a települési önkormányzatokhoz, intézményekhez, civil szervezetekhez, versenyezni kívánó polgárokhoz, hogy egy szórakoztató verseny keretében eldönthessük, idén mely település versenyzői készítik a legfinomabb édes süteményt!

A verseny helyszíneSom, Közösségi ház és udvara, Som ,Ady Endre u.35/A

Időpontja: 2016. június 25. (szombat)

Programja:

   09.00-9.55  Versenyzők fogadása, sütemények átvétele

   10.00-10.10  Megnyitó.

   10.15-12.45  Zsűrizés, közben egyéb játékos programok

   13.00-14.30  Eredményhirdetés, díjak átadása, tombolasorsolás.

Nevezni és indulni a következő versenyszámban lehet:

 - otthonról hozott, vegyes édes süteményekkel.

 Helyben nem készülnek sütemények!  

3 féle sütemény készíthető!

Nincs korlátozva a jelentkezők, nevezők létszáma.

Nevezési díj: nincs.

Nevezési határidő: 2016.06.23. 

Nevezés rendje:

A rendezvény napján a helyszínen is lehet nevezni!

Nevezés: a mellékelt nevezési lap és a sütemények receptjeinek eljuttatásával:

                        Som község Önkormányzata

                        Lenkey Tibor polgármester

                        8655.Som, Ady Endre u.35/A

     (postán levélben, e-mailben: lenkey pont tibor kukac akvaplast pont hu címre: ekkor a receptek a verseny napján, a helyszínen kerülnek leadásra.)                    

A nevezésnek tartalmaznia kell az elkészítendő sütemények receptjeit. (vegyes édes süteményeknél 1 tepsi mennyiségre kérjük megadni.)

További feltételek:

-a nevezés feltétele a versenyre készített sütemények receptjeinek leadása,

-a nevezett süteményekből fajtánként megfelelő mennyiséget kell a rendezőknek zsűrizésre átadni. A leadott süteményekkel a továbbiakban a verseny szervezői rendelkeznek,

-a versenyzés előfeltétele a nevezési lap kitöltése és határidőre történő megküldése a rendezvény házigazdájának. (kivéve az indokolt helyszíni nevezést)

A verseny értékelése:

              A süteményeket szakmai és társadalmi tagokból álló zsűri értékeli. Az értékelés 10,15 órától folyamatosan történik. A verseny eredményhirdetése 13 órakor lesz.

Díjazás

       Minden induló részére emléklap

       A versenyszám I-II-III. helyezettjei részére oklevél, serleg,                  

A rendezvényre vonatkozó további információ: 

                             Som község  Önkormányzata

                             Lenkey Tibor

                             8655.Som, Ady Endre u.35/A

                             T: 06-84/382-559, illetve 06-30-300-9005

                             E-mail: lenkey pont tibor kukac akvaplast pont hu

                             Honlap: www.som.hu

S o m, 2016. június 01.              

                                                                   Lenkey Tibor polgármester           

                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2016. június 05-én (szomaton) 16 óra után felhőszakadás és jégeső érte el községünket! A lezúduló jelentős mennyiségű csapadék több szőlőhegyi utat gépkocsival szinte járhatatlanná tett, illetve a község utcáin átfolyva árkokat temetett be földdel és hordalékkal, míg elérte a Kis-Koppány patakot. A károk felértékelése hétfőn kezdődik, s vele párhuzamosan a helyreállítás is,

- június 07-én (kedden) a Nyugdíjas csoport 18 tagja Kőszeg-Velem-Szombathely-Ják nevezetességeivel ismerkedett. Képek a galáriában láthatók,

- június 25-én (szombaton) sikeresen bonyolítottuk le a Falunapot, a "Somi Süti Fesztivált" és a "Somból Elszármazottak Baráti Körének" találkozóját,

- július 8-án (pénteken) délután 17,30 órakor tartottuk a falunapi rendezők köszöntését a Közösségi ház udvarán,

- július 26-i felhőszakadás a község útjaiban, árkaiban 39 millió Ft feletti kárt okozott, helyreállításukra pályázatot adtunk be,

- szeptember 10-én (szombaton) délután jól sikerült szüreti felvonulást, majd este bált rendezett a Vöröskereszt szervezet,

- a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázat részletes feltételeit a dokumentumtár lakossági tájékoztatók, hirdetések részében találhatja meg,

- október 22-én (szombaton) a Közösségi házban a képviselő-testület és a Vöröskereszt alapszervezet köszöntötte a 65.éven felüli szépkorúakat. Képek a galériában megtekinthetők,

- november 10-én honlapunk látogatottsága elérte a 400.000 főt. Köszönjük mindenkinek!

- november 23-án képviselő-testületünk ülésén elfogadta a településrendezési eszközök 2. módosítását és a Helyi Építési Szabályzatot. E rendeletek a dokumentumok/rendeletek/rendezési terv és a dokumentumok/lakossági tájékoztatók oldalain tekinthetők meg,

- november 25-én a somi Közösségi háznál kigyúltak az adventi fények,

- november 26-án a Nyugdíjas csoport tagjai anyagi hozzájárulásával Betlehem és adventi koszorú készült, melynek díszítésében a Vöröskereszt  vezetőség is részt vett, akik még szarvas, manó és Mikulás figurákat készítettek,

- december 5-én (hétfőn) este újra "Házhoz ment a Mikulás" 50 somi 0-10 éves korú gyerekekhez az "Egymásért" Egyesület szervezésében,

- december 13-ig a 65 éven felüli nyugdíjasoknak az Önkormányzat 1.500.-Ft-os Coop vásárlási utalványt adott, illetve 25 család részesült szociális tűzifa támogatásban,

- december 17-én (szombaton) 15 órakor a Közösségi ház nagytermében az Önkormányzat és a Vöröskereszt jól sikerült karácsonyi ünnepséget rendezett.

- KEGYELEMTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK LAKÓTÁRSAINKNAK ÉS HONLAPUNK MINDEN KEDVES LÁTOGATÓJÁNAK !


2015.évi Aktualitások:

- minden hónap második csütörtök délutánján a képviselő-testület tagjai 17 órától 18 óráig közös fogadóórát tartanak, első alkalommal 2015.január 15-én a Közösségi ház Könyvtárában. Következő alkalmak: február 12-e, március 12-e, s értelem szerint, kivéve, ha ünnepre esik. Kérem figyelemmel kísérni, ha eltérés lesz, előre jelezzük,

- január 27-én (kedden) délután a Vérellátó Központ és Vöröskereszt szervezetünk a Közösségi házban sikeres véradást szervezett,

- január 29-én (csütörtökön) 17,30 órakor a Közösségi ház nagytermében az Önkormányzat közmeghallgatást tartott,

- február 03-án (kedden) 14 órakor a Közösségi ház Könyvtárában a képviselő-testület tartotta soros ülését, melyen elfogadásra került a 2015.évi költségvetés 54.034.000.-Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel. Ezen kívül a testület rendeleteket módosított és aktuális ügyekről tárgyalt,

- február 21-én (szombaton) 14 órától a fiatalok részére, majd 20 órától a felnőtteknek farsangi mulatságot szervezett a Vöröskereszt. Képek a galériában megtekinthetők,

- március 6-án (pénteken) a képviselő-testület 162 db komposztládát osztott szét a lakosság körében a Somi Regionális Hulladékkezelő Központ bővítéséhez kapcsolódóan,

- március 14-én (szombaton) a régi Kultúrterem udvarán az Önkormányzat társadalmi munkát szervezett, melyen 30 fő vett részt,

- március 15-én (vasárnap) 14 órakor a Közösségi ház nagytermében tartottuk szokásos ünnepségünket, majd 4 helyszínen koszorúztunk,

- kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden somi polgármak és honlapunk látogatóinak,

- április 11-én (szombaton) este a Vöröskereszt szervezet egy beteg kisgyermek megsegítése érdekében jótékonysági bálat szervezett. Mindenki támogatását köszönjük,

- április 13-14-én a község belterületén és a zártkertben az Önkormányzat dolgozói és aktivistái összegyűjtötték a szőlővesszőket és ágakat, melyek aprítás után a Közösségi ház fűtését szolgálják,

- május 14-én a siófoki Mcdonald's által szervezett véradáson 31 somi lakos vett részt. Köszönjük,

- május 15-én befejeződött az orvosi rendelő külső szigetelése és festése,

- május 26-án a Nyugdíjas csoport tagjai Felcsút-Martonvásár-Budapest látnivalóival ismerkedtek,

- május 30-án (szombaton) jól sikerült gyermeknapi akadályversenyt szervezett a Vöröskereszt szervezet,

- május 30-án a Nyugdíjas csoport elkezdte a Közösségi ház udvarán lévő asztalok és padok felújítását, festését, melyhez a képviselő-testület és a csoport tagjai adták össze a pénzt,

 

- "Somi Süti Fesztivál 2015" évi versenykiírása:

                A helyi hagyományok megőrzése és ápolása érdekében Som község Önkormányzata újra meghírdeti az édes sütemények versenyét, a

                                       11. "Somi Süti Fesztivált".

Ezennel felhívással fordulunk a települési önkormányzatokhoz, intézményekhez, civil szervezetekhez, versenyezni kívánó polgárokhoz, hogy egy szórakoztató  verseny keretében eldönthessük, idén mely település versenyzői készítik a legfinomabb édes süteményt!

A verseny helyszíne: Som, Közösségi ház és udvara, Som, Ady E.u.35/A

Időpontja: 2015.június 27.(szombat)

Programja:

 08,30-09,45  Versenyzők fogadása

 09,45-10,00 Kezdés előtti egyeztetés, megbeszélés

 10,00-10,15 Megnyitó

 10,15-13,45 Zsűrizés, közben egyéb játékos programok

 14,00-14,30  Eredményhírdetés, díjak átadása, tombolasorsolás.

Nevezni és indulni a következő versenyszámban lehet:

 - otthonról hozott, vegyes édes süteményekkel.

 (versenyre helyben nem készülnek sütemények!)

3 féle sütemény készülhet.

Nincs korlátozva a jelentkezők, nevezők létszáma. Nevezési díj nincs!

Nevezési határidő: 2015.06.25.

A rendezvény napján a helyszínen is lehet nevezni.

Nevezés: az alábbi nevezési lap és receptek eljuttatásával:

                              Som község Önkormányzata

                              Lenkey Tibor polgármester

                              8655.Som, Ady E.u.35/A

(postán levélben, e-mailben: lenkey pont tibor kukac akvaplast pont hu címre, ekkor a receptek a verseny napján, a helyszínen kerülnek leadásra.)

A nevezésnek tartalmaznia kell az elkészítendő sütemények receptjeit. ( 1 tepsi mennyiségre kérjük megadni)

A nevezett süteményekből fajtánként megfelelő mennyiséget kell a rendezőknek zsűrizésre leadni.

A verseny értékelése: A süteményeket szakmai és társadalmi tagokból álló zsűri 10,15 órától folyamatosan értékeli. A verseny eredményhírdetése 14 órakor lesz.

Díjazás: - minden induló részére oklevél,

             - I-II-III. helyezettek részére oklevél,serleg.

Minden érdeklődőt, versenyzőt várunk!

                                                                           Som község Önkormányzata

 

                                             Nevezési lap

                                           Süti fesztiválra

                                          Som, 2015.06.27.

Versenyző/Csapat neve:.......................................................................................

A csapat képviselőjének neve:.............................................................................

Címe:....................................................................................................................

Telefonszáma:...............................................

 A. Előre,otthon elkészített vegyes édes sütemények:

    1.  .....................................................................................................................

    2.  .....................................................................................................................

    3.  .....................................................................................................................

Dátum: 2015.június.....nap.

                                                                        ....................................................

                                                                                            aláírás

A nevezési lapot kérjük 2015.06.25-ig a rendezvény házigazdájához, Som község Önkormányzata, Lenkey Tibor polgármesternek megküldeni 8655.Som, Ady E.u. 35/A címre. Postán levélben, vagy e-mailben: lenkey pont tibor kukac akvaplast pont hu címre, ekkor a recept a verseny napján és helyszínén kerül leadásra.

A verseny napján indokolt esetben a helyszínen is lehet nevezni!

 

                                                      R E C E P T

                                            a "Somi Süti Fesztivál"

                        versenyén készített sütemények receptjének leírásához

Sütemény neve:.......................................................................................................

Hozzávalók: a sütemény elkészítéséhez szükséges alapanyagok leírása a megfelelő mértékegységek, pl. kg, dkg, evőkanál,doboz,stb:......................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Előkészítési,feldolgozási folyamat:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Elkészítés (részletes leírás):

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Elkészítési idő:.............................................

Hasznos tanács:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Versenyző, vagy csapat neve:....................................................................................

Képviselő neve:.........................................................................................................

Cím:.........................................................................................................................

 

Várunk minden érdeklődőt! Kérjük jelentkezni, nevezni!!

                                                                    Som község Önkormányzata

 

- június 27-én (szombaton) sikeresen megrendeztük a Falunapot, a Somi "Süti Fesztivált" és a Somból Elszármazottak Baráti Körének találkozóját,

   ----------------------------                ----------------------------------         --------------------------------

- augusztus 07-én befejeződött az önkormányzat kisposta épületének belső felújítása,

- szeptember 12-én (szombaton) délután "Szüreti felvonulást", majd este bált rendezett a Vöröskereszt szervezet,

- szeptember 28-i ülésén képviselő-testületünk döntött a szociális célú tűzifa és a Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázatokon való részvételről. Érdeklődni a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalunktól lehet, illetve a község központjában lévő hirdetőtáblákon lehet bővebb tájékoztatót kapni,

- október 17-én (szombaton) 14 órakor az Önkormányzat egy jól sikerült rendezvényen köszöntötte a község 65 éven felüli szépkorú lakóit és a többszörös véradókat,

- október 24-én (szombaton) késő délután a Nyugdíjas csoport kezdeményezésére, a képviselő-testület közreműködésével "töklámpást" készítettünk a Közösségi ház udvarán. (Halloween)

- október 28-i ülésén képviselő-testületünk megalkotta a 2015.évi szociális tűzifa igénylésével kapcsolatos rendeletét, ami a honlap dokumentumtár szociális rendeletek címszó alatt megtalálható,

- november 28-án (szombaton) este ádventi gyertyagyújtást rendeztünk a Közösségi ház udvarán. Képek a galériában megtekinthetők,

- december 05-én "Házhoz ment a Mikulás" a 10 év alatti somi gyerekekhez az Önkormányzat anyagi támogatásával és az "Egymásért" Egyesület aktivistáinak közreműködésével. Ezt követően meglátogatta a Nyugdíjas csoportot,

- december 19-én (szombaton) 14 órától a Közösségi házban és az udvaron műsoros karácsonyi ünnepséget bonyolítottunk le,

- kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt kívánunk minden somi polgárnak és honlapunk látogatóinak !

 ____________________________________________________________________________

 

2014.évi aktualitások:

- január 28-án (kedden) a helyi Vöröskereszt 17 fővel sikeres véradást rendezett a Közösségi házban. Köszönet az önzetlen segítségért,

- január 29-én (szerdán) 14 család igényelt és kapott tűzifát az Önkormányzattól,

- január 30-án (csütörtökön) az Önkormányzat "közmeghallgatáson" tájékoztatta a lakosságot a 2013.évben végzett munkájáról és a 2014.évi tervekről, lehetőségekről,

- február 04-én (kedden) Som község Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotta és elfogadta 2014.évi költségvetési rendeletét, melyben bevételi és kiadási főösszegét 46.870.000-Ft-ban állapította meg. A költségvetési egyenleg működési cél szerint 1.000.000.-Ft hiánnyal került betervezésre, melynek finanszírozására az Önkormányzat rövid lejáratú hitel felvételét tervezi,

- február 15-én (szombaton) a Vöröskereszt szervezet délután a fiataloknak, este pedig a felnőtteknek jól sikerült farsangi bált rendezett,

- március 15-én (szombaton) 14 órakor a Közösségi házban tartottuk hagyományos ünnepségünket, amit 4 helyszínen koszorúzás követett. Ünnepségünkön delegációval képviseltette magát a Kecskeméti "Lenkey Károly" Nemzetőr Egyesület,

- május 6-án megemlékezést tartottunk Iványi-Grünwald Béla születésének évfordulóján az emléktáblájánál,

- május 31-én a Vöröskereszt szervezet jól sikerült gyermeknapi programot rendezett,

- június 1-én a Nyugdíjas csoport 17 tagja Szentendre nevezetességeivel ismerkedett,

- június 28-án (szombaton) sikeresen lebonyolítottuk a 16. Somi Falunapot, a 10. Somi "Süti Fesztivált" és a 15. "Somból Elszármazottak Baráti Körének" találkozóját. Képek a galériában megtekinthetők,

- július 11-én (pénteken) este köszöntötte az Önkormányzat hagyományosan a falunapi rendezőket egy jó hangulatú, baráti összejövetelen, melyen 45 fő vett részt. Köszönjük önzetlen munkájukat!

- július 22-én (kedden) a Somi Nagytérségi Regionális Hulladékkezelő Központ területén sajtótájékoztató keretén belül tájékoztatta az érdeklődőket Dr Balázs Árpád úr Siófok város polgármestere ,-aki a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Elnöke is-, Lenkey Tibor somi polgármesterrel együtt az új lézeres válogatócsarnok építéséről,

- szeptembertől az új helyen, a volt iskolából átalakított rendelőben végzi gyógyító munkáját a körzeti fogszakorvos, a háziorvos és a védőnő.Ugyanitt került kialakításra az új posta is,

- szeptember 27-én este sikeresen megrendeztük az "Itthon vagy - Magyarország szeretlek 2014" rendezvényt, melynek keretében elsősorban az érdeklődő fiatalok, de minden más érdeklődő részére is kézműves foglalkozásokat szerveztünk. A megjelenteket Figura Ede előadóművész szórakoztatta műsorával. 20,30-kor a Közösségi ház udvarán tábortüzet gyújtottunk,

- ismét kiírásra került a "Bursa Hungarica" felsőoktatási ösztöndíj pályázat, melyről részletesen a sagvar.hu honlapon, illetve az oktatási intézményekben lehet érdeklődni,

- október 09-én, csütörtökön 17,30 órakor ünnepélyes keretek között átadásra került a község központjában a "Míves kezek" projekt a "Som községért" Alapítvány beruházásában 17.112.576.-Ft uniós támogatásból, illetve a somi Önkormányzat saját kivitelezésében elkészült háziorvosi rendelő és a körzetközponti fogszakorvosi rendelő a tervezett költség 1/4-ből, 10 millió Ft-ból,

- október 18-án délután az Önkormányzat és a Vöröskereszt köszöntötte a község szépkorú polgárait és a többszörös véradókat. Este  szüreti bál volt a Közösségi házban, melynek "eredménye" látható a galéria képsoraiban,

- október 24-én, pénteken a községi Könyvtár és a Nyugdíjas csoport szervezésében "Halloween-party 2014" rendezvényt bonyolítottunk le. Az elkészült töklámpások a Közösségi ház teraszán lettek elhelyezve. Képek a galériában megtekinthetők,

- november 29-én, szombaton a Nyugdíjas csoport szokásához híven ismét feldíszítette a Közösségi ház termeit ádvent alkalmából, illetve a bejárat előtti részt, valamint a játszótér mellett általuk évekkel ezelőtt állított karácsonyfát, így kívánva mindenkinek áldott ünnepi készülődést,

- december 3-án, életének 68.évében elhunyt vitéz lovag Szabó József nemzetőr dandártábornok úr, a Magyar Nemzetőrség Bács-Kiskun Megyei Elnöke. Emlékét kegyelettel megőrizzük, nyugodjon békében!

- december 18-án, csütörtökön a képviselő-testület döntése alapján 27 család részesült szociális tűzifa támogatásban 500.000.-Ft értékben,

- december 20-án szombaton 14 órakor a Közösségi házban karácsonyi ünnepséget rendezett az Önkormányzat és a Vöröskereszt, ahol szép műsorral, süteménnyel, gyümölcsökkel, teával várták a megjelenteket,

- december 23-án 99 fő 65 éven felüli "szépkorú" somi polgár kapott az Önkormányzattól 1.500.-Ft értékű Coop vásárlási utalványt,

- megköszönve egész éves munkájukat, figyelmüket: kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt kívánunk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013. évi aktualitások:

- a "szociális tűzifa" akció keretében 8 rászoruló család kapott téli tüzelőt,

- február 7-én (csütörtökön) 18 órakor Som község Önkormányzata a Közösségi házban közmeghallgatást tartott, melyen beszámolt 2012.évi munkájáról, a 2013.évi terveiről, elképzeléseiről és egyéb aktuális dolgokról. A jelenlévők közül 5-en szóltak hozzá,

- február 12-én (kedden) délelőtti ülésén Som község Önkormányzatának képviselő-testülete 53.569.000.-Ft bevételi főösszeggel, 56.206.000.-Ft kiadási főösszeggel, illetve az egyensúly érdekében 2.637.000.-Ft likviditási hitellel elfogadta a község 2013.évi költségvetését. Ezen kívül elfogadásra került a testület éves ülésterve, az átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzata, a község 2013.évi rendezvényterve. Előbbieken kívül a testület egyéb aktuális ügyeket tárgyalt,

- február 23-án (szombaton) farsangi összejövetel volt a Vöröskereszt szervezésében a Közösségi házban: 14 órától az óvodásoknak és iskolásoknak, 20 órától a felnőtteknek,

- február 23-án (szombaton) 15 órakor nyitottuk meg a Közösségi ház Könyvtárában Nagy Róbert helyi amatőr fotós kiállítását, ami március 24-ig látogatható nyitvatartási időben,

- március 15-én 14 órára tervezett ünnepséget a rendkívüli időjárás miatt nem tartottuk meg,

- március hónapban befejeződött a Közösségi háznál létesített biomassza kazán telepítése, szerelése, melyet 7.956.144.-Ft költséggel, pályázati pénzből valósítottunk meg. ( ebben benne van az üzemeltetéshez szükséges 2 fő egy éves bére és járulékai),

- ma, április 22-én a "Föld napja" alkalmából a Magyar Közút által szervezett "Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért !" országos szemétgyűjtési akció keretében az Önkormányzat dolgozói is szemetet szedtek a 65.számú főközlekedési út Som-Daránypusztától - Ságvár felé tartó szakaszán. Munkájuk során 60 zsák szemetet gyűjtöttek össze. Köszönet munkájukért,

- május 2-án (csütörtökön) a Nyugdíjas csoport tagjai a község központjában virágokat ültettek, hagyományosan rendbe tették az Iványi-emléktábla környékét is,

- május 06-án (hétfőn) képviselő-testületünk és hivatalunk küldöttsége Kecskeméten megkoszorúzta Iványi-Grünwald Béla festőművész mellszobrát és meglátogatta a Művésztelepet. A koszorúzást és a látogatást a Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Nemzetőr Egyesülete szervezte kiválóan, köszönet érte,

- május 25-én (szombaton) délután "gyermeknapot" rendeztünk a Vöröskereszt vezetésével, melyen 50 fiatal hajtotta végre sikeresen a játékos feladatokat,

- június 29-én (szombaton) megrendezésre került  9. alkalommal a "Somi Süti Fesztivál", melyen 4 település 9 csapata versenyzett a helyezésekért. Ugyanekkor volt a 14. "Somból Elszármazottak Baráti Körének" találkozója is. Rendezvényünket megtisztelték a Kecskeméti Lenkey Károly Nemzetőr Egyesület képviselői,

- július 12-én (pénteken) este a szokásoknak megfelelően a Falunap és "Süti Fesztivál" rendezői részére tartott az Önkormányzat összejövetelt, melyen 41 fő vett részt és fogyasztotta el a jól sikerült "pincepörköltet". Köszönjük az elvégzett munkát!  

- augusztus 18-án a községi búcsú alkalmával az "Egymásért" Egyesület labdarúgó mérkőzést szervezett,amit jól sikerült baráti találkozóval zártak,

- szeptember 30-án (hétfőn) 15 órakor a Kecskeméti Köztemetőben vesznek végső búcsút bajtársai és tisztelői BEDŐ TAMÁS nemzetőr ezredes úrtól, a Magyar Nemzetőrség "Lenkey Károly" Kecskeméti Nemzetőr Egyesület Alelnökétől, aki váratlanul, 59 éves korában elhunyt. Ezredes úr emlékét kegyelettel megőrizzük, nyugodjon békében!

- október 8-án Nyugdíjas csoportunk 19 fővel Mohácsra látogatott, ahol megtekintettük a csatateret, a Kanizsai Dorottya Néprajzi Múzeumot és jártunk a Busóházban. Ezután Szekszárdra utaztunk, ahol a Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Babits Emlékház kiállításait néztük meg. Jó időben, sok élménnyel gazdagodva tértünk haza,

- november 04-én megkezdődtek a község központjában és a temetői járda mellett a Balatoni Fejlesztési Tanácsnál "Zöldterületek fejlesztése Som községben" címen nyert 3.012.821.-Ft + 1.291.209.-Ft önrész, összesen: 4.304.030.-Ft-os pályázat kivitelezési munkái,melyet támogatott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is. A munkák 2013.november 14-én befejeződtek, képek a galériában láthatók,

- november 9-én, szombaton délután Som község Önkormányzata és a Vöröskereszt szervezet bensőséges ünnepség keretén belül köszöntötte a község 65.éven felüli nyugdíjasait, a "szépkorúakat" és a véradókat. Hivatalos elfoglaltsága miatt az ünnepeltekhez levélben szólt Witzmann Mihály úr, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, a 4.sz. választókerület elnöke,

- november 30-án, szombaton este a Nyugdíjas csoport tagjai immár hagyományosan feldíszítették a Közösségi ház termeit és az udvaron álló fenyőfát ádvent alkalmából,

- december 05-én este ismét "Házhoz ment a Mikulás" az "Egymásért" Egyesület szervezésében 61 fő 10 éven aluli kisgyerekhez, immár 15. alkalommal,

- december 13-án 99 fő 65. éven felüli nyugdíjasunk kapott karácsonyra COOP-vásárlási utalványt és 10 szociálisan rászoruló család tűzifát,

- december 22-én (vasárnap) 14 órakor a Közösségi házban a Vöröskereszt szervezésében karácsonyi ünnepséget rendeztünk, melyen megjelent Witzmann Mihály úr, Somogy Megye Közgyűlésének alelnöke. Köszöntő szavai mellett ajándékokat is hozott a megjelenteknek,

- a honlap minden kedves látogatójának kívánunk  eredményekben gazdag, békés, boldog új esztendőt: Som község Önkormányzata.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2012. évi aktualitások:

- január 14-én (szombaton) a Nyugdíjas Csoport 19 tagja Vörsre községbe látogatott, ahol megtekintették a katolikus templomban a Betlehemet, a szappankiállítást, a Tűzoltó Múzeumot, a Talpasházat. Hazafelé megálltak és tisztelegtek Balatonlellén Iványi-Grünwald Béla emléktáblájánál,

- február 2-án (csütörtökön) 17 órakor az Önkormányzat közmeghallgatást tartott a Közösségi házban, ahol beszámolt a 2011.évi munkáról és ismertette a 2012. évi terveket, elképzeléseket és a költségvetést. Négyen szóltak hozzá,

- február 7-én délelőtti ülésén Som község Önkormányzata 50.540.000.-Ft költségvetési bevétellel, 55.970.000.-Ft költségvetési kiadással és 5.430.000.-Ft költségvetési hiánnyal elfogadta 2012.évi költségvetését. Elfogadásra került az ülésterv és a rendezvényterv, módosítva lett a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet,

- február 18-án (szombaton) délután és este a Vöröskereszt szervezet jól sikerült farsangi bált rendezett a Közösségi házban. (fényképek a galériában megtekinthetők),

- február 20-án (hétfőn) 14 órától a Közösségi házban Nyugdíjas csoportunk vendégei voltak az Iregszemcsei Olvasókör tagjai. A közös program,- versolvasás, farsangi szokások ismertetése, kötetlen beszélgetés-, jól sikerült,

- március 15-én 14 órakor a Közösségi házban tartottuk ünnepségünket, majd a szokásos négy helyszínen koszorúztunk. Az ünnepségen felavattuk a Somogy Megyei Nemzetőrség új csapatzászlaját, amit Bara Adolf plébános úr szentelt fel. Rendezvényünkön részt vett a Nemzetőrség Országos Parancsnoksága képviseletében Polyák József nemzetőr vezérőrnagy úr vezette küldöttsége. ( képek a galériában megtekinthetők ),

- április 05-én (csütörtökön) lomtalanítás volt a községben. Előző hét szombatján a Vöröskereszt aktivistái szedték össze közterületen a szemetet,

- kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden lakótársunknak és honlapunk iránt érdeklődőknek !!

- április 23-án (hétfőn) 8 órától a 65.sz. főút somi szakaszán,- a ságvári határtól Daránypusztáig-, az árokban és az útpadkán lévő szemetet szedte össze 14 fő dolgozónk a Polgárőrség közreműködésével,

- április 24-én (kedden) 16,00-17,30 óráig veszettség elleni kötelező eboltást tartottunk a somi COOP-üzlet mögötti területen, majd ugyanezen napon 17,30-18,00 óráig Daránypusztán. Pótoltás április 26-án(csütörtökön) 10-11 óráig volt a COOP-üzlet mögött,

- április 25-én (szerdán) délután a Nyugdíjas csoport tagjai  az Iványi-emléktáblánál, a Nemzetőrök kopjafájánál és a Kossuth utcai parkolónál virágot ültettek, immár hagyományosan,

- május 21-én (hétfőn délután) Nyugdíjas csoportunk Iregszemcsén "olvasóköri foglalkozáson" vett részt ( 11 fő),

- május 22-én (kedden) Nyugdíjas csoportunk Tihany és Balatonfüred nevezetességeivel ismerkedett ( 20 fő ),

- május 26-án (szombaton délután) Vöröskereszt szervezetünk gyermeknapot tartott, melyen közel 50 fő vett részt. A zártkerti járőrverseny után mindenkit uzsonna várt a Közösségi házban, majd eredményhirdetés. Gratulálunk a szervezőknek és a gyerekeknek is, 

- június 30-án (szombaton) rendeztük a 14. Falunapot, a 13. "Somból Elszármazottak Baráti Körének" találkozóját és a 8. "Somi Süti Fesztivált",

- július 7-én (szombaton) Mernyén, a "krumplis fesztiválon" vett részt 3 fős csapatunk. A desszert kategóriát és az összetett versenyt megnyerték, gratulálunk ! ( képek a galériában megtekinthetők),

- július 13-án (pénteken este) a Közösségi házban látta vendégül az Önkormányzat a Falunap rendezőit. Nagy örömünkre a 90 főből 64 el is tudott jönni. Köszönet a munkájukért,

- szeptember 1-jén megkezdődött 9. alkalommal az Iványi-Grünwald Béla Nemzetközi Képzőművész Alkotótábor erdélyi és magyarországi alkotókkal, amit szeptember 7-én kiállítással zártunk. Elismerés az alkotóknak, köszönet az itthagyott művekért. A kiállítás alkalmából avattuk fel a Som, Ady E.u.32.sz.alatti önkormányzati ingatlanunk belső átalakítását, melyre 11.339.691.-Ft-ot költöttünk, részben LEADER-pályázati pénzből,

- október 6-án (szombaton) "Együtt lenni jó" címmel csoportos foglalkozás volt a Könyvtárban, ahol kézimunkázni, csuhéból tárgyakat készíteni, kártyázni és beszélgetni is tudott a 22 résztvevő,

- október 23-án, az 1956. Forradalom és szabadságharc napján honlapunk látogatóinak száma elkerülte a 100.000 főt !! Köszönjük megtisztelő érdeklődésüket !!

- november 11-én (vasárnap) a Közösségi házban köszöntötte az Önkormányzat és a Vöröskereszt szervezet a szépkorúakat. 100 fő 65.éven felüli polgárt vendégeltünk meg. A rászorulók, betegek részére az ennivalót aktivistáink házhoz vitték,

- december 2-án (szombaton) a Nyugdíjas csoport tagjai a Közösségi házat díszítették ádvent alkalmából,

- december 5-én újra "Házhoz ment a Mikulás" az "Egymásért" Egyesület szervezésében 70 fő 10 év alatti kisgyermekhez,

- december 15-én (szombaton) 18 órakor a Közösségi ház Könyvtárában 22 fő jelenlétével jól sikerült író-olvasó találkozót tartottunk,

- december 18-án 65.éven felüli nyugdíjasok, nagycsaládosok és más rászorulók részére adott az Önkormányzat személyenként 1.500.-Ft értékű COOP-vásárlási utalványt. ( összesen 120 fő részére),

- december 20-án (csütörtökön) a Közösségi házban a Siófoki Mentő Alapítvány Kuratóriuma kihelyezett ülést tartott, melyen értékelték 2012.évi tevékenységüket, illetve megismerkedtek Som község történetével és megtekintették a helytörténeti és az Iványi-Grünwald Béla kiállítást,

- december 23-án (vasárnap) 13 órától a Vöröskereszt szervezettel karácsonyi ünnepséget tartottunk a Közösségi házban, ahol a műsor mellett mézeskalácsot lehetett sütni, illetve az aktivisták süteménnyel,teával, a Nyugdíjas csoport fenyőtoboz ajándékkal kedveskedett a megjelenteknek. Ezután a többszörös véradókat köszöntötték,

- a honlap minden olvasójának kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, békés, boldog új esztendőt kíván Som község Önkormányzata.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011. évi aktualitások:

- január 01: dolgozzunk együtt és tegyünk azért közösen, hogy Som község még eredményesebb legyen a 2011. évben !!

- január 20-án Ságvár-Som-Nyim községek képviselő-testületei együttes ülésükön elfogadták a közös fenntartású Óvoda-Bölcsöde, Általános Iskola és Körjegyzőség 2011.évi költségvetését. Az állami támogatás közel 10 millió Ft-os csökkenése ellenére biztosították az intézmények jó színvonalú működését,

- január 22-én a "nyugdíjas csoport" hétvégi összejövetelén emlékeztünk meg a közösen eltöltött 5 évről: az elkészült kézimunkákról, a községért végzett társadalmi munkákról, az ünnepségekről, az országban tett kirándulásokról, az ismeretterjesztő előadásokról, a névnapokról és arról, hogy egyik alapító társunk már nincs az élők sorában ! Megállapodtunk: folytatjuk tovább és várjuk a községért tenni akaró nyugdíjasokat !

- február 2-án a képviselő-testület  "közmeghallgatást" tartott, melyen 35 fő polgár vett részt. Dr Schmieder Ibolya körjegyző, a polgármester és az alpolgármester tájékoztatást adtak a 2010. év jelentősebb eredményeiről és körvonalazták a 2011. évi elképzeléseket, lehetőségeket,

- február 25-én este a Vöröskereszt szervezet vezetősége beszámolt az elmúlt 7 év munkájáról, majd a jelenlévő 24 tag új tisztségviselőket választott. Titkár: Látrányi Csilla lett, a vezetőség többi tagja: Járosi Csilla, Kadlicskó Tünde, Lócsi Áronné, Sutyor Zoltánné, Szabó Anett, ifj. Varga Józsefné és Varga Mária. Eredményes munkát kívánunk,

- március 15-i ünnepségünk hagyományosan 14 órakor kezdődött a Közösségi ház nagytermében, ahol a Ságvári "Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskolánk" tanulói színvonalas műsor keretében elevenítették fel a történelmi eseményeket. A rendezvényt megtisztelte a Somogy Megyei Nemzetőrök és Hagyományőrzők Szövetsége Elnöke és kísérete. Az ünnepségen 70 fő ünneplő mellett 20 iskolás szereplő vett részt. Ezután a kialakult szokásoknak megfelelően 4 helyszínen koszorúztunk. Képek a Galériában megtekinthetők. Som jelenlévő lakossága hagyományőrzésből jelesre vizsgázott !! Köszönjük !

- április 12-i képviselő-testületi ülés megtárgyalta: a Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 2010.évi munkájáról szóló beszámolót, az Önkormányzat beszámolóját a 2010.évi költségvetés végrehajtásáról, felülvizsgálta és átdolgozta a Szervezeti és Működési Szabályzatát, elfogadta a 2011-2014.évi gazdasági programját, felülvizsgálta a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról szóló rendeletét, elfogadta a 2011.évi közbeszerzési tervét, majd egyéb ügyeket tárgyalt. A 2010.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló során megállapításra került a független Könyvvizsgáló jelentése alapján: 2010.évben az önkormányzat feladatait maradéktalanul ellátta. A törvényes kereteket és a költségvetési előirányzatokat betartotta, a törvényekben meghatározott és önként vállalt feladatait ellátva úgy tevékenykedett, hogy vagyonát 156 millióFt-al gyarapította !! (így került elfogadásra a zárszámadási rendelet !)

- április 14-én Ságváron Ságvár-Som-Nyim községek képviselő-testületei összevont ülésen megtárgyalták: az Óvoda-Bölcsöde, az Általános és Művészeti Iskola és a Körjegyzőség 2010.évi költségvetésének zárszámadását. Megtárgyalták és módosították a Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint egyéb ügyeket tárgyaltak,

- április 16-án (szombaton) a Vöröskereszt szervezet hulladékgyűjtést szervezett a község közterületein, melyen 20 fő vett részt. Köszönjük !

- április 21-én (csütörtökön) lomtalanítás volt a községben. Ezzel párhuzamosan a 65.főút 5 km-s szakaszán, Som külterületén 14 fő vett részt a Föld Napja alkalmából szervezett szemétszedő akcióban. ( polgárőrök, önkormányzati dolgozók, közmunkások.) Autósok, közlekedők, jobban vigyázzunk környezetünk tisztaságára !!

- április 24-én jól sikerült húsvéti bált rendezett a Vöröskereszt szervezet. Előtte a gyerekeknek kézműves játékok, állatok símogatása és ügyességi versenyek voltak,

- május 31-ig kell beadni az iparűzési adó bevallásokat a vállalkozásoknak Ságvár-Som-Nyim Körjegyzőséghez !! Nyomtatvány letölthető www.sagvar.hu oldalról !

- tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2011. június 30-ig a szennyvízhálózatra való rákötést a DRV ZRT ingyenesen végzi mindazok részére, akik befizették az érdekeltségi hozzájárulásukat. Érdeklődni és nyomtatványt kérni az Önkormányzattól, a Közösségi házban lehet ! (későbbi időpontban a rákötés díja 13.750.-Ft.)

- május 10-én a nyugdíjas csoport 20 fővel kirándulást szervezett Simontornya-Decs-Pörböly-Gemenci-erdő-Szekszárd útvonalon. Nagyon jól sikerült. Képek a galériában megtekinthetők,

- május 23-án a nyugdíjas csoport ráérő tagjai 3 helyszínen virágosítottak a községben. (képek a galériában megtekinthetők),

- május 24-én a nyugdíjas csoportból 12 fő megtekintette a Somi Regionális Hulladékkezelő Központot,

- május 28-án gyermeknapot tartottunk, melyen 4 csapatban 40 kisgyerek vett részt és versenyzett a szőlőhegyen kialakított akadálypályán. A Vöröskereszt által szervezett versenyt 21 fő felnőtt bonyolította le.(képek a galériában megtekinthetők),

- június 17-én délután temettük el Osváth János urat, aki 1990-1998 között képviselőtestületünk tagja volt. Emellett megszűnéséig parancsnoka volt az Önkéntes Tűzoltó Egyesületünknek. Élt 83 évet, de munkája, emléke örökké velünk marad ! Jani bácsi, nyugodj békében !

- június 25-én eredményesen rendeztük meg a 13.Falunapi kulturális-és sportversenyeket, a 12."Somból elszármazottak baráti körének találkozóját" és a 7.Somi "Süti fesztivált". Köszönjük a lebonyolítást segítők munkáját ! A "Süti Fesztiválon" 7 település 12 csapata versenyzett !  Ugyanezen a napon került megrendezésre a "Sió Timer Rally Kupa". (Zsiguli-Polski-Zastava márkatalálkozó) A résztvevők Somban a templomnál szellemi TOTÓ-t töltöttek ki. A lebonyolítást Polgárőrségünk végezte.

- július 2-án, szombaton a somi nyugdíjas csapat eredményesen szerepelt Mernyén, a betyáros ételek főzőversenyén,

- augusztus 13-án jól sikerült búcsúi bálat rendezett a Polgárőrség,

- augusztus 22-én megkezdődött a Nemzetközi Iványi-Grünwald Béla Képzőművész Alkotótábor, immár 8. alkalommal. A táborban 6 festőművész vesz részt. Kiállítás 08.28-án (vasárnap) 14 órakor a Közösségi házban. Táborzárás 08.29-én volt,

- szeptember 5-én reggel a Ságvári Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskolánkban megkezdődött a 2011/12. tanév,

- szeptember 13-án Nyugdíjas csoportunk kiegészülve ságvári és nyimi barátainkkal, Szegedre és Ópusztaszerre látogatott 44 fővel. A jól sikerült kirándulás képei a galériában megtekinthetők,

- október 1-én a szürethez kapcsolódó hagyományőrző rendezvényünk keretében az Önkormányzat és a Vöröskereszt szervezet köszöntötte a szépkorúakat és a véradókat, amit egy jól sikerült bál követett,

- október 5-én a II. Könyvtárút,- Pécstől Várpalotáig-, kulturális programja részeként a somi Közösségi házban vetítettképes előadást tartott Dr Farkas Sándor egyetemi tanár, a Siófoki Városi Kórház ny.főorvosa túrázási élményeiről. ( 3000 km Magyarországon a "Kék-kör" útvonalán.) Az előadást 45 fő hallgatta nagy érdeklődéssel ! A "Könyvtárút könyvét" a szomszédos Iregszemcsétől vette át községünk, amit október 6-án adunk át Balatonvilágosnak, egy ottani rendezvényen. Az Iregszemcséről érkezett könyvbarátoknak bemutatásra kerültek községünk nevezetességei,

- a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására meghírdetésre került ismét a "Bursa Hungarica" pályázat a 2011/2012.tanévre ! Részletek a hírdetőtáblákon lévő tájékoztatókról és a Ságvári Körjegyzőségtől  tudhatók meg,

 október 22-én (szombaton) 18 órakor a Könyvtár szervezésében a Közösségi házban Szúdy Nándor festőművész, református lelkész műveiből nyílt kiállítás. A megnyitót Árvai Márta lelkész tartotta a megjelent 25 fő előtt. A kiállítás november 11-ig tekinthető meg nyitvatartási időben,

- október 31-én(hétfőn) 17 órakor a Közösségi ház udvarán Mindenszentek előtti "töklámpás" készítés volt, melyre az óvodásokat és az általános iskolásokat várta a Községi könyvtár és a hobby-szakkör ! A rendezvényen 22 fő vett részt, nagyon jól sikerült ! ( képek a galériában),

- "Schirilla György öt napos futása a cukorbetegekért" akciója során 2011.november 10-én(csütörtökön) 11,10-kor érkezett községünkbe Iregszemcse felől. A Som táblánál a polgármester köszöntője után 8 fő Ságvárra járó somi diák emlékszalagot kötött a kopjafára és együtt futottak a község belterületén,

- december 05-én ismét "Házhoz ment a Mikulás" az "Egymásért" Egyesület szervezésében 84 fő 10 évesnél fiatalabb kisgyerekhez. (3 Mikulás és a krampuszok !) Ez volt a 13. alkalom !!

- december 14-én Som község Önkormányzata 120 fő részére,- 65 év feletti nyugdíjasok, nagycsaládosok és rászorulók-, adott vásárlási utalványokat és szaloncukrot a közeledő karácsonyi ünnepekre,

- december 17-én, szombaton 14 órakor karácsonyi ünnepséget rendezett a helyi Vöröskereszt szervezet, melyen 85 fő vett részt. A betlehemes játék után a több mint 50 óvodás-iskolás kisgyerek a Nyugdíjas csoport plüss ajándékai mellé teát, déligyümölcsöt, süteményt kapott a rendezőktől. Az ünnepség hangulatos játékkal ért véget,

- december 19-én, hétfőn Nyugdíjas csoportunk 14 tagja Iregszemcsére utazott az ottani Olvasókör meghívására, ahol egy jól sikerült rendezvényen vettek részt, amit a község Polgármestere is megtisztelt,

- a honlap minden látogatójának kívánunk kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, békés, boldog új esztendőt: Som község Önkormányzata.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2010. évi aktualitások:

 - hagyományosan megtartásra került a farsangi bál,

 - a március 15-i ünnepség a Közösségi házban volt, majd a szokásos koszorúzások,

 - június 23-án befejeződött a szennyvízhálózat próbaüzeme,a DRV az üzemeltető,

 - a Falunap és "Süti Fesztivál 06.25-26-27-én került lebonyolításra.

   ( június 25-én este a Református templomban a Ságvári Női Kórus hangversenye volt,

   június 26-án a Falunap és Süti Fesztivál sport-és kulturális programokkal és a

   Somból elszármazottak baráti körének találkozójával,

 június 27-én a Ságvári Sportegyesületet látta vendégül az "Egymásért" Egyesület,(asztalitenisz),

   szintén június 27-én fogadta a képviselő-testület Oulu város küldöttségét),

 - szeptember 4-től folytatja összejöveteleit szombatonként a Nyugdíjas csoport,

 - szeptember 11-én megtartásra került a Polgárőrnap,

 - az október 3-i választás után október 12-én megalakult az új képviselő-testület,

 - október 23-án a Nyugdíjas csoport 15 tagja 12 fő iskolás közreműködésével "töklámpásokat" készített a Közösségi ház udvarán a közelgő Mindenszentek alkalmából, amit október 30-án megismételtek,

- október 31-én távozott körünkből Dr Fodor Zoltán körjegyző úr, kívánunk békés nyugdíjas éveket,

 - november 01-től Dr Schmieder Ibolya asszony Ságvár-Som-Nyim községek körjegyzője,

 - november 4-én megkezdték a kivitelezők a három szelektív hulladék-gyűjtősziget kialakítását ( Ady utca-Széchenyi utca sarok, Kossuth utcai parkoló mellett, Dózsa köz-Petőfi utca sarok ), ami november 30-án befejeződött,

 - november 6-tól minden szombat délután tartja foglalkozásait a Közösségi házban a hobbi szakkör Varga Mária és Varga Lajosné vezetésével,

- november 26-án éjjel megérkezett az első hó ! Felhívjuk a község Lakosságát és a Vállalkozókat, hogy az előttük lévő járdákat ,-kerítéstől az út széléig terjedő részt-, sikosság mentesítsék. Az ezzel kapcsolatos hirdetmények kifüggesztésre kerültek, illetve a szórólapok mindenkihez ki lettek juttatva,

 - Megvalósult a  "Házhoz megy a Mikulás" akció. December 5-én (vasárnap) este 93 fő 0-10 éves kisgyermekhez jutott el az "Egymásért" Egyesület három Mikulása. Az akciót segítette a Polgárőr Egyesület. Öröm volt látni a mosolygós gyermekek arcát, a Szülők örömét !  Az akció példátlan a környéken, immár 12. alkalommal valósult meg ! Jövőre folytatása következik !!

- december 9-én a "nyugdíjas csoport" a Közösségi ház udvarán gyökeres fenyőfát ültetett, amit 11-én fel is díszítettek,

- december 14-től a helyi Coop-üzletben levásárolható utalványokat ad az Önkormányzat 110 fő 65.év feletti nyugdíjasnak, a nagycsaládosoknak és más rászorulóknak,

- december 18-án az egész Dunántúlon, így Som községben is hull a hó ! Som és Ságvár községek között a 65.sz. főközlekedési úton az úgynevezett "hármas hegynél" a kamionosok kínlódnak, elakadnak ! A Közútkezelő szokása szerint késik !! Községünkben Selyem Gyula Rákóczi u.14.sz. alatti lakos jóvoltából útjaink járhatóak, kis traktorjával lehúzta a havat ! (ezt teszi már második éve, önzetlenül !  Köszönjük Gyula !!)

- december 18-án (szombaton) 14 órakor a Vöröskereszt a Közösségi házban ünnepséget tartott, melyen a közönség, a szereplők és rendezők együtt 85-en voltak. A színvonalas irodalmi műsor után köszöntötték a szépkorúakat és a véradókat, illetve süteménnyel, üdítőkkel, gyümölcs és szaloncukor ajándékokkal kedveskedtek nekik,

-december 31: néhány fontos adatról, így a 2011.évi adókról és díjakról tájékoztatjuk a Lakosságot és a honlap olvasóit: - kommunális adó: lakás, belterületi földrész, külterületi épület után a kivethető 12.000.-Ft helyett  5.000.-Ft/év/adótárgy,    -szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 373.-Ft +Áfa = 466.-Ft/m3,  - lakossági szemétszállítási díjak: 100.-Ft +Áfa = 125.-Ft /év/lakóingatlan ! Ezen összeget nem a Lakosság fizeti, hanem átvállalja Som község Önkormányzata 2011.01.01-től ! ( megjegyzés: az eddigi hátralékok kifizetésére ez nem vonatkozik !)    Így kíván Som község Önkormányzata Lakótársainak boldog új esztendőt !


 

2009.évi Aktualitások:

-  június 27-e óta folyamatosan építi a budapesti COLAS-ALTERRA Zrt a szennyvízhálózatot,
- szeptember 12-én a Somi Polgárőr Egyesület nyílt napot tart a Sportpályán. Játékos sor-és csapatversenyek, főzőverseny. Este bál a régi Kultúrteremben,
- szeptember 24-én Budapesten a Fiumei úti sírkertben Önkormányzatunk megkoszorúzza Iványi-Grünwald Béla festőművész síremlékét halálának 69.évfordulóján,
- október végén-november elején befejeződik a Temetőben a Ravatalozó épületének felújítása, korszerűsítése,
- Som község rendezési tervének harmadik átdolgozása, megvitatása folyamatban van, elfogadása november végéig várható,
- december 5-én 17 órától az „Egymásért” Egyesület szervezésében újra „házhoz megy” a két Mikulás, kb. 130-150  0-10 éves kisgyermekhez,
- december 20-án Fenyőünnepséget tartunk a Közösségi házban,
- december 23-án megkezdődik a szennyvízhálózat és a telep próbaüzeme.

 Megjegyzés: a 2009.évben megvalósultakat lásd. az Eseménynaptárnál ! (Szerkesztő)

 


 

                                                   Felhívás és versenykiírás
                                                   „SOMI SÜTI FESZTIVÁL”
                                                     SOM, 2009. június 27.

A helyi hagyományok megőrzése és ápolása érdekében Som község Önkormányzata újra meghirdeti a fánk és édes sütemények versenyét, a Somi „Süti Fesztivált”.
Ezennel
                                                  felhívással fordulunk


a települési önkormányzatokhoz, intézményekhez, civil szervezetekhez, versenyezni kívánó polgárokhoz, hogy egy szórakoztató verseny keretében eldönthessük, idén mely település versenyzői készítik a legfinomabb édes süteményt és fánkot!

 A verseny helyszíne: Som, Közösségi ház és udvara, Som, Ady Endre u. 35/A

Időpontja: 2009. június 27. (szombat)

Programja:
08.30-9.45 Versenyzők fogadása (helyek sorsolása,felkészülés)
09.45-10.00 Kezdés előtti egyeztetés, megbeszélés
10.00-10.15 Megnyitó, verseny kezdése ( verseny időtartama: 12 óráig)
11.15-12.00 Egyéb programok
12.00-13.00 Zsűrizés
13.00-14.00 Egyéb programok
14.00-14.30 Eredményhirdetés, díjak átadása, tombolasorsolás.

Nevezni és indulni a következő versenyszámokban lehet:

 1. hozott, vegyes édes süteményekkel,
 2. helyszínen készített fánk sütésével.
  -Nevezni lehet előre, otthon elkészített vegyes édes süteményekkel,
  -Helyszínen készített fánk sütésével.

Mindkettő sütemény esetében 3-3 féle készíthető!
3 fős csapatok jelentkezését várjuk!
Nevezési díj: nincs
Nevezési határidő: 2009.06.24.
Nevezés rendje:
A rendezvény napján a helyszínen is lehet nevezni!
Nevezés kizárólag írásban:, a mellékelt nevezési lap és a nevezett sütemények receptjeinek eljuttatásával:

Som község Önkormányzata
Lenkey Tibor polgármester
8655. Som, Ady Endre u. 35/A.

( postán levélben, e-mailben: lenkey pont tibor kukac akvaplast pont hu címre: ekkor a receptek a verseny napján, a helyszínen kerülnek leadásra, vagy fax-on: 06-84-382559 számon.)

A nevezésnek tartalmaznia kell az elkészítendő sütemények receptjeit. (fánknál 1 adag=40db, édes süteményeknél 1 tepsi mennyiségre kérjük megadni.)

További feltételek:

 1. minden csapat hozza magával a versenyzők egészségügyi könyvét, ennek hiányában egy egészségügyi igazolást a háziorvostól, amely a versenyzők fertőző betegségektől való mentességét igazolja,(Járási Népegészségügyi Intézet előírása)
  (A háziorvos ez egészségügyi igazolás kiadásához kér egy egészségügyi nyilatkozatot, mely nyomtatványboltokban megvásárolható és egy érvényes tüdőszűrő vizsgálati lapot, mely igazolja, hogy fertőző betegségektől és gümőkórtól mentes a versenyző.)
 2. a nevezés feltétele a versenyre és a versenyen készített sütemények receptjeinek leadása,
 3. a sütemények receptjét kérjük a helyszínen jól látható módon kifüggeszteni,
 4. a versenyre nevezett süteményekből fajtánként 1 adag mennyiséget kell a rendezőknek zsűrizésre átadni.
  A leadott süteményekkel a továbbiakban a verseny szervezői rendelkeznek.
 5. A rendezőségnek leadott mennyiségen felül készített süteményeket a csapatok a helyszínen szabadon kínálhatják a látogató közönség körében.
 6. A versenyzés előfeltétele a nevezési lap kitöltése és határidőre történő megküldése a rendezvény házigazdájának. (kivéve az indokolt helyszíni nevezést)
 7. A szervezők biztosítják a sütemények elkészítésének helyszínét,- terem, sátor-, munkaasztal, ivóvíz.
 8. A csapatok maguk gondoskodnak a sütéshez szükséges alapanyagokról, eszközökről,- gázzsámoly-, és a tálaláshoz szükséges felszerelésekről. Elektromos sütőhöz szükség esetén biztosítunk áramot. Az ilyen irányú igényeket kérjük előre, az előzetes jelentkezési lap leadásakor jelezni. Az alapanyagok származását ellenőrzés esetén a csapatnak kell igazolnia!

  A verseny értékelése:
  A süteményeket szakmai és társadalmi tagokból álló zsűri értékeli. Az értékelés 12 órától folyamatosan történik. A verseny eredményhirdetésére a program szerint 14 órakor kerül sor.
  A verseny abszolút győztese csak az lehet, aki mindkét kategóriában indul és verseny süteményeire a legtöbb pontot kapja.
  Díjazás
  Minden induló részére: emléklap.
  A verseny abszolút győztese: diploma, serleg,
  A versenyszám I. helyezettjei részére: diploma, serleg,
  A versenyszám II-III. helyezettjei részére: diploma, serleg.

A rendezvényre vonatkozó további információ:

Som község Önkormányzata
Lenkey Tibor
8655. Som, Ady Endre u. 35/A.
T/F: 06-84/382-559
T: 06-30-300-9005
E-mail: lenkey.tibor@akvaplast.hu

Honlap: www.som.hu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   N e v e z é s i   l a p

                                                      Süti Fesztiválra

                                                     Som, 2009.06.27.

  Versenyző/csapat neve:                            

   ............................................................................................................................

    A. Előre, otthon elkészített vegyes édes sütemények:

         1....................................................................................................................

         2....................................................................................................................

         3....................................................................................................................

    B. Helyszínen készített fánk:

         1....................................................................................................................

         2....................................................................................................................

         3....................................................................................................................

 

  Dátum: 2009. június hó.......nap

 

                                                          .....................................................................

                                                                                      aláírás

A nevezési lapot kérjük 2009.06.24-ig a rendezvény házigazdájához, Som község Önkormányzata, Lenkey Tibor polgármesternek megküldeni 8655.Som, Ady E.u.35/A. A versenyre és a versenyen készítendő sütemények receptjét a nevezési lappal együtt szíveskedjen elküldeni. Nevezés megküldése: postán levélben, e-mailben: lenkey.tibor@akvaplast.hu címre(recept a helyszínen), vagy a 06-84-382559 fax-on. A verseny napján indokolt esetben a helyszínen is lehet nevezni !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                     R E C E P T

                                            a "Somi Süti fesztivál"                                           

                   alkalmából készített sütemények receptjének leírásához

 

  Sütemény neve: .....................................................................................

  Hozzávalók: a sütemény elkészítéséhez szükséges alapanyagok leírása megfelelő mértékegységek megjelölésével, pl. kg, dkg, evőkanál, doboz, stb.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Előkészítés (feldolgozási folyamat)

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Elkészítés ( részletes leírás)

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

 

 

                                                     - 2 -

 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Elkészítési idő:..........................................................................................

Hasznos tanács:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Versenyző, vagy csapat neve: .............................................................

.....................................................................................................................

Képviselő neve: ......................................................................................

címe: .........................................................................................................

....................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

Megjegyzés: a Süti Fesztivál minden év június utolsó szombatján kerül megrendezésre ! A kiírás szakmai tartalma nem változik !


 


 

 

   A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.